Information med anledning av coronaviruset och Covid-19

Uppdaterad den 28 september 2021

På Studium följer vi myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset och Covid-19.

Från och med den 29 september tas flera restriktioner bort som funnits på grund av Covid-19. Detta innebär att vi på Studium förändrar hur vi bedriver vår verksamhet.

Det är Folkhälsomyndigheten som har tagit beslut om att föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter, med anledning av covid-19, tas bort i sin helhet.

Vi går tillbaka till undervisning på plats under oktober

Vi kan nu åter erbjuda undervisning på plats i skolan för alla våra elever.  Våra salar kommer att ha ordinarie möblering, det vill säga att bänkar nu kommer att stå tätare än vad de gjort det senaste året.

När detta börjar gälla för våra olika kurser och utbildningar varierar, men du kommer att få information om vad som gäller för dig av din lärare. Ändringen kommer att ske under oktober månad.

Vaccinera dig och fortsätt hålla avstånd

Folkhälsomyndigheten påpekar att vi alla har ett fortsatt ansvar att minska risken för att sprida Covid-19. Den bästa åtgärden är att se till att vara vaccinerad men också att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Att vara noga med handhygien och tvätta händerna med tvål och vatten gäller fortfarande. Vi kommer fortsätta att erbjuda handsprit i skolan.

Stanna hemma om du blir sjuk

Det är mycket viktigt att du bara kommer till skolan om du är frisk. Om du har minsta symtom, till exempel hosta, feber, huvudvärk, halsont eller snuva, så stannar du hemma och meddelar din lärare varför du inte kan komma. Detta gäller även om du är vaccinerad.

Vid symtom gör du covid-test och informerar läraren ifall du får ett positivt testresultat, det vill säga att du är sjuk i covid-19.

Studera hemifrån om du orkar

Är du hemma med symtom men orkar studera, då gör du det. Är du osäker på hur du kan följa kursen eller utbildningen hemifrån när du har symtom, kontakta din lärare. För de flesta finns möjligheten att jobba med aktuell kurs i Google Classroom och ibland kanske även via Meet.

Ifall din lärare får symtom stannar läraren hemma och kommer då meddela er elever vad som gäller.

Om vi alla hjälps åt för att även framåt minska risken för smittspridning hoppas vi att återgången till undervisning på plats enbart blir en positiv förändring.

Studium är en del av Göteborgs Stads utbildningsförvaltning.
Här hittar du information från utbildningsförvaltningen angående coronaviruset och Covid-19.