Praktikcoach

När du är elev på Studium kan en coach hjälpa dig att hitta en praktikplats. Du kan göra praktik om du studerar Sfi – svenska för invandrare. Välkommen att träffa vår praktikcoach Peter!

Så här fungera språkpraktik

Vem kan söka praktik?
Du som är elev på svenska för invandrare (sfi) och studerar på Studium har möjlighet att söka praktik. Vanlig praktik kallar vi språkpraktik.

Vilka dagar och tider gäller?
Oftast är praktiken två dagar i veckan, 6-8 timmar per dag.

Hur lång är praktiken?
Du praktiserar under 10 veckors tid.

Vilken sfi-nivå bör jag ha för att kunna få språkpraktik?
Som elev är det lämpligast att du studerar på C-D nivå för att förstå information och instruktioner på en praktikplats, och för att du skall kunna kommunicera med dina arbetskamrater.

Hur anmäler jag mitt intresse till språkpraktik?
Du anmäler dig genom att fylla i en blankett.

Var finns blanketten?
Blanketten för intresseanmälning om praktik finns i studiehallen/informationsbord. Du kan också fråga din lärare efter blanketten. 

Var ska jag lämna intresseanmälan?
Intresseanmälan kan du lägga i brevlådan som finns utanför praktikcoach Peter Anderssons arbetsrum 403, våning 4, på Styrmansgatan.

Hur går processen till?
När Peter Andersson har fått din anmälan kontaktar han dig för ett möte där ni pratar mer om möjlighet till praktikplats.

Ansökningsblankett för praktik
Här kan du ladda ner Ansökningsblankett praktik>

Frågor?
Välkommen att mejla praktikcoach Peter Andersson. 

Peter Andersson
Praktikcoach
Plats: Styrmansgatan

076-133 03 25
peter.andersson@educ.goteborg.se