Studiehallar

På Studium Styrmansgatan och på Studium Kviberg finns en studiehall där du kan använda dator, skriva ut arbeten, hitta referenslitteratur och annat studiematerial. Här kan du också arbeta med läxor och läsa tidningar.

Personal finns på plats och du kan få stöd, service och enkel handledning.

Vi jobbar i Studiehallen

  • Eija Partanen

    Eija Partanen

    StudiehallKviberg och Styrmansgatan

  • Iskender Garis

    Iskender Garis

    StudiehallStyrmansgatan