Studiums skolenheter

Studium på Styrmansgatan

Utbildning
Vård och Omsorg (Undersköterska och Vårdbiträde), Barnskötare/elev- eller stödassistent, Svenska för invandrare (sfi), Komvux som anpassad utbildning (f d Lärvux)

Adress
Box 4100, 400 40 Göteborg

Besöksadress
Styrmansgatan 21B, 400 40 Göteborg

Tel 031-367 32 00
E-post info.studium@educ.goteborg.se

Studium på Skånegatan

Utbildning
Bageri och Konditori, Restaurang

Adress
Box 5440, 402 29 Göteborg

Besöksadress
Skånegatan 20, 412 51 Göteborg

Tel 031-367 02 66
E-post info.skanegatan@educ.goteborg.se

Bageributiken
Tel
031-367 02 80

Studium på Stora Katrinelunds Landeri

Utbildning
Trädgård

Adress
Box 5440, 402 29 Göteborg

Besöksadress
Levgrensvägen 7, 411 40 Göteborg

Tel 031-367 02 66
E-post info.skanegatan@educ.goteborg.se

Studium på MTG Vux

Utbildning
Fordon och Transport

Adress
Otto Elanders Gata 4, 421 32 Västra Frölunda

Besöksadress
Otto Elanders Gata 4, Västra Frölunda

Tel 031-367 14 20
E-post  
mtgvux@educ.goteborg.se