någon jobbar vid en dator

Lärplattform (Hjärntorget och Google)

Hjärntorget tillsammans med Google Suite For Education (GSFE) är Studiums Lärplattformar. Där hittar du information om dina studier och har kontakt med dina lärare. Det är också här som aktuell information om dina studier uppdateras.

Aktivitet och classroom

En ”aktivitet” i Hjärntorget eller ett ”Classroom” i Google är dina digitala klassrum, där du kan hitta planeringar, material och uppgifter från din lärare. Din lärare använder kanske både Hjärntorget och GSFE. Kontakta din lärare för mer information om detta.

Här hittar du mer information om Hjärntorget, Google och hur du studerar på distans.

Behöver du hjälp med dina distansstudier?

Länk till Hjärntorget

Länk till Google (GSFE)

IT-hjälpen

Här får du hjälp med inloggning till skolans Wifi-nät och till Hjärntorget.

Hittar du inte din aktivitet i Hjärntorget?frågetecken mot blå bakgrund rörlig

– Kontakta din lärare!

Maila din fråga!

losen.hjt.lindholmen@educ.goteborg.se