växt tränger sig igenom mosaik

Specialpedagog och speciallärare

Det kan finnas många skäl till att man behöver stöd för att lyckas bra med studierna. Har du till exempel läs- och skrivsvårigheter kan du få hjälp med inläst kurslitteratur, extra handledning och längre tid vid prov.

Tveka inte att kontakta oss!