bild på kavel och bullar

Bagare och konditor – påbyggnad

Gymnasial vuxenutbildning, kurspaket heltid 500 poäng

Den här utbildningen är för dig som har studerat en utbildning inom bageri och konditori och vill bygga på utbildningen med kurserna Bageri 3 och 4, Konditori 3 och 4 och Bageri-konditori specialisering.

Om utbildningen

Du ska ha läst minst 700 poäng från restaurang och livsmedelsprogrammet på gymnasiet eller från yrkespaket med inriktning mot bageri och konditori inom vuxenutbildningen. Du behöver ha godkänt i Bageri 1, Bageri 2, Konditori 1, Konditori 2 och Hygien. Kurspaketet omfattar upp till 500 poäng. Om du väljer att göra ett gymnasiearbete kan du bli antagen upp till 600 poäng.

Efter utbildningen

När du har genomfört utbildningen kan du arbeta som bagare och konditor. Arbetsuppgifterna för en bagare är att arbeta med produktion av bageri- och konditoriprodukter. Oftast arbetar man tidiga mornar eller i skift så var beredd på att gå upp tidigt på morgonen.

Förutsättningar under utbildningen

Kurspaketet Bagare och konditor påbyggnad är för dig som vill arbeta med ett hantverk där du skapar bröd och konditoriprodukter. Den skolförlagda delen äger rum vid Studium Bageri på Skånegatan. Schemat är anpassat efter hur branschen arbetar. Det betyder att undervisningen är förlagd växelvis tidig morgon och sen eftermiddag. Ett viktigt inslag i utbildningen är det arbetsplatsförlagda lärandet (APL).

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Den del av utbildningen som är på en arbetsplats ser olika ut beroende på vad du har studerat tidigare och vad du har för arbetslivserfarenhet. Eleven och skolan planerar APL-perioderna tillsammans. När du har APL följer du praktikplatsens arbetstider.

Förkunskaper

För att kunna söka behöver du ha godkänt i följande kurser eller motsvarande:

  • Svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • Bageri 1 och Bageri 2
  • Konditori 1 och Konditori 2
  • Hygien

Vill du se mer av vad våra elever gör under sin utbildning hos oss?

Kostnader

Du betalar cirka 1500 kronor för material.

Ansökan och informationsmöte

Innan utbildningen startar kallar skolan till ett obligatoriskt informationsmöte. Läs mer om utbildningen och ansökan genom att söka på utbildningen i Komvux kurskatalog

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Ansökan

Läs mer om lärlingsutbildningar på vuxenutbildningens webbplats

Mer info & ansökning via Komvux kurskatalog. 

Ansökningsperiod

Ingen planerad ansökan just nu, men håll utkik för mer information!

Kursstart

Ingen planerad start just nu, men håll utkik för mer information!

Plats för utbildningen

Skånegatan 20, Studium

Kursomfattning

Heltid, 40 timmar i veckan

Frågor om ansökan och antagning

Telefon: 031-368 30 00
Epost: info@arbvux.goteborg.se

Frågor om utbildningens innehåll

Telefon: 031-367 32 63 eller 031-367 02 66
E-post: info.skanegatan@educ.goteborg.se

Studium Bageri
Box 5440, 402 29 Göteborg

Besöksadress: Skånegatan 20

Kursblad