Tårtor

Bagare och konditor påbyggnad med språkstöd

Gymnasial vuxenutbildning, kurspaket 32 veckor

Kurspaketet är en kompletteringsutbildning för dig som läst Bageribiträde med språkstöd eller har motsvarande kunskaper och som vill arbeta som bagare eller konditor.

Arbetsmarknad

När du har genomfört utbildningen kan du arbeta som bagare och konditor. Arbetsuppgifterna innebär att arbeta med produktion av både bageri- och konditoriprodukter.

Förutsättningar under utbildningen

Schemat är branschanpassat med växelvis tidig morgon och sen eftermiddag/kväll. Det innebär att du behöver vara beredd på att gå upp tidigt på morgonen. Vissa senare kvällar kan förekomma. Studierna är på heltid, och du kan inte ha något annat jobb samtidigt som du studerar här. Samtidigt läser du sfi kurs d eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Lektionerna har du på Studium Bageri på Skånegatan i Göteborg.

Kursinnehåll

Kurspaketet omfattar 800 poäng och du läser följande kurser:

  • Bageri specialisering
  • Bageri 3
  • Bageri 4
  • Konditori 3
  • Konditori 4
  • Hygien
  • Yrkessvenska

Förkunskaper

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har minst godkänt betyg från sfi kurs C eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i sfi/svenska som andraspråk

Du måste också minst godkänt resultat i yrkeskurserna Bagerikunskap 1 och 2 samt Konditorikunskap 1 och 2.

Om du har tillräckliga kunskaper i svenska, men saknar betyg, kan du få göra en nivåbedömning.


Vill du se mer av vad våra elever gör under sin utbildning hos oss?

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Praktik/APL

En viktig del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Eleven och skolan planerar praktiken tillsammans. Du får en handledare som stöttar dig och du följer arbetsplatsens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL-plats då APL-platsen kan ligga långt från din bostad.

Studium Bageri har mycket goda och etablerade kontakter inom branschen.

Beräknade kostnader

Kostnader för arbetskläder och kurslitteratur tillkommer.

Ansökan

Ansökan görs via Grvux hemsida

Kursstart

9 januari 2023

Ansökningsperiod

Efteranmälning från 14 december

28 september – 25 oktober 2022

Plats för utbildningen

Skånegatan 20, Studium

Kurslängd

32 veckor heltid

Frågor om ansökan och antagning
Epost: info@arbvux.goteborg.se

Frågor om utbildningens innehåll
E-post: info.skanegatan@educ.goteborg.se

Studium Bageri
Box 5440, 402 29 Göteborg

Besöksadress: Skånegatan 20

Kursblad