någon kavlar en deg

Bagare & konditor – lärling

Yrkesutbildning 1200 poäng, heltid 46 veckor

En lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en utsedd handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom din utbildning.

Om utbildningen

Det här är för dig som vill läsa en yrkesutbildning som till största delen äger rum på en arbetsplats. Du studerar på helfart och är är berättigad till studiemedel från CSN. När du är på arbetsplatsen följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du ska vara på plats på kvällar och helger.

Förutsättningar under utbildningen

Varje utbildning börjar med en orienteringskurs på maximalt fyra veckor där du får olika grunder inom bageri och konditori, både praktiskt och teoretiskt. Läs mer på vuxenutbildningens webbplats: www.goteborg.se/larling

Du blir inte antagen förrän du har gått orienteringskursen, där din lärare kartlägger dina förutsättningar för att klara en lärlingsutbildning, och du blir matchad med en lämplig handledare och lärlingsplats. Blir du antagen får du börja på lärlingsplatsen, och skolan och din handledare ser till att den innehåller relevanta och kvalificerade arbetsuppgifter som är anpassade efter branschen.

Förkunskaper

Godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande kunskaper.

Kostnader

1 900 kronor. Kostnaden är en materialavgift och delas upp i mindre belopp.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Vill du se mer av vad våra elever gör under sin utbildning hos oss?

Ansökan – informationsmöte

För att bli antagen till en lärlingsutbildning måste du delta på något av våra informationsmöten som sker hos oss på Studium Skånegatan.

Ansökan

Läs mer om lärlingsutbildningar på vuxenutbildningens webbplats

Ansökningsperiod

Ingen planerad ansökning just nu, men håll utkik för mer info!

Kursstart

Ingen planerad start just nu, men håll utkik för mer info!

Plats för utbildningen

Skånegatan 20, Studium

Kurslängd

46 veckor heltid

Kontakt

Telefon: 031-367 31 92 eller 031-367 02 66
E-post: hyam.yanni@educ.goteborg.se

Studium Restaurang & Bageri
Box 5440, 402 29 Göteborg
Besöksadress: Skånegatan 20

Kursblad