Ett leende barn håller fram en lerklump med en färgkladdig hand.

Barnskötare eller elev/stödassistent med språkstöd

Den här utbildningen är till för dig som vill bli barnskötare eller elev/stödassistent samtidigt som du studerar svenska. 

Arbetsmarknad

Utbildningen leder till arbete inom förskola, grundskola och funktionshinder. Du kan söka arbete som: 

  • Barnskötare inom förskolan 
  • Stödassistent inom funktionshinder
  • Elevassistent i skolan

Utbildningens innehåll

Du lär dig att arbeta med olika pedagogiska metoder. 

Du lär dig om människors lärande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att förstå deras behov och förutsättningar. 

Utbildningen utvecklar förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och att ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande.  

Det här gör du som barnskötare

Efter avslutad utbildning med inriktning barnskötare har du möjlighet att arbeta inom barnomsorgen. Arbetsuppgifter för en barnskötare i förskola innebär att arbeta med barn i olika åldrar och din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras vårdnadshavare arbetar eller studerar. Att leda pedagogiska aktiviteter, ge omsorg, delta i lekar och utomhusaktiviteter är viktiga delar av jobbet. 

Det här gör du som stödassistent/elevassistent

Efter avslutad utbildning med inriktning stödassistent/elevassistent har du möjlighet att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med olika typer av funktionsvariationer. Denna inriktning motsvarar barn- och fritidsinriktningen socialt arbete. 

Som stödassistent arbetar du med att ge stöd åt personer i olika åldrar som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer. Du kan jobba på bostad med särskild service eller daglig verksamhet med att ge pedagogiskt stöd och omsorg. 

Som elevassistent arbetar du i en skola och stöttar elever som av olika anledningar behöver extra stöd för att följa med i undervisningen. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats. Det ingår minst 15% apl i din utbildning.

Förkunskapskrav

Du kan söka om du

    • Godkänt betyg i SFI D eller motsvarande kunskaper i svenska 
    • Ännu inte klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå 
    • Klarar av att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI eller svenska som andraspråk 

 

Studieupplägg

Studierna är på heltid, måndag – fredag  9-16. 

Du kommer att arbeta mycket via vår digitala lärplattform och du behöver ha tillgång till en dator. 

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Kostnader

Du betalar själv för kursböckerna ca 5000 kr för hela utbildningen.

Ansökan

Läs mer om utbildningen och ansök här:

Ansökningsperiod

5 april – 2 maj 2023

Kursstart

7 augusti 2023

Kurslängd

Den här utbildningen är för dig som vill läsa på heltid, cirka 40 timmar i veckan. Undervisningen är på skolan. Utbildningens längd är fyra terminer.

Plats

Studium, Styrmansgatan 21B, Göteborg

Frågor om ansökan och antagning

031-368 30 00
info@arbvux.goteborg.se

Frågor om utbildningens innehåll

Maria Tibblin Larsson, Utbildningsledare
0725-28 12 03
maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se

Kursblad