Två vuxna kvinnor blåser såpbubblor till små barn

Barnskötare eller elev/stödassistent

Den här utbildningen är till för dig som vill bli barnskötare, elevassistent eller stödassistent. I utbildningen ingår olika kurser inom området pedagogik, människors lärande och kommunikation. Det ingår också arbetsplatsförlagd utbildning (APL). 

Arbetsmarknad

Utbildningen leder till arbete inom förskola, grundskola och funktionshinder. Du kan söka arbete som: 

  • Barnskötare inom förskolan 
  • Stödassistent inom funktionshinder
  • Elevassistent i skolan

Det här gör du som barnskötare

Efter avslutad utbildning med inriktning barnskötare har du möjlighet att arbeta inom barnomsorgen. Arbetsuppgifter för en barnskötare i förskola innebär att arbeta med barn i olika åldrar och din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras vårdnadshavare arbetar eller studerar. Att leda pedagogiska aktiviteter, ge omsorg, delta i lekar och utomhusaktiviteter är viktiga delar av jobbet. 

Det här gör du som stödassistent/elevassistent

Efter avslutad utbildning med inriktning stödassistent/elevassistent har du möjlighet att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med olika typer av funktionsvariationer. Denna inriktning motsvarar barn- och fritidsinriktningen socialt arbete. 

Som stödassistent arbetar du med att ge stöd åt personer i olika åldrar som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer. Du kan jobba på bostad med särskild service eller daglig verksamhet med att ge pedagogiskt stöd och omsorg. 

Som elevassistent arbetar du i en skola och stöttar elever som av olika anledningar behöver extra stöd för att följa med i undervisningen. 

Utbildningens innehåll

Du lär dig att arbeta med olika pedagogiska metoder. 

Du lär dig om människors lärande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att förstå deras behov och förutsättningar. 

Utbildningen utvecklar förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och att ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande.  

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats. Det ingår minst 15% apl i din utbildning.

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i grundläggande svenska som andraspråk kurs D eller motsvarande kunskaper i svenska 

Har du arbetat med barn tidigare?

Om du har minst två års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn har du möjlighet att validera en eller flera kurser. Är du intresserad? Prata med din lärare när du startat utbildningen.

Studieupplägg

Studierna är på heltid, måndag – fredag  kl 9-16. 

Du kommer att arbeta mycket via vår digitala lärplattform och du behöver ha tillgång till en dator. 

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Kostnader

Du betalar själv för kursböckerna ca 5000 kr för hela utbildningen.

Ansökan

Läs mer om utbildningen och ansök här:

Ansökningsperiod

5 april – 2 maj 2023

Kursstart

7 augusti 2023

Kurslängd

Den här utbildningen är för dig som vill läsa på heltid, cirka 40 timmar i veckan. Undervisningen är på skolan. Utbildningens längd är cirka 1,5 år.

Plats

Studium, Styrmansgatan 21B, Göteborg

Frågor om ansökan och antagning

031-368 30 00
info@arbvux.goteborg.se

Frågor om utbildningens innehåll

Maria Tibblin Larsson, Utbildningsledare
0725-28 12 03
maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se

Kursblad