En vuxen sitter vid ett barn som målar.

Barnskötare – Flex

Den här utbildningen är för dig som vill läsa till barnskötare på deltid. Studietakten är lägre, vilket gör att du kan kombinera dina studier med arbete.

En barnskötare i förskolan arbetar med barn i olika åldrar. Din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar eller studerar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Centralt i barnskötarutbildningen är människors lärande och växande, samarbete, kommunikation och möten mellan människor.

Praktik (APL)

I den här utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL. Det innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Du får vara beredd på att din APL-plats kan ligga långt från din bostad.

Förkunskapskrav

För utbildningen behöver du ha kunskaper som motsvarar svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Du som blir antagen

Du som blir aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte där du får veta mer om utbildningen. Du måste delta på mötet för att behålla din plats.

Har du arbetat med barn tidigare?

Du som har minst två års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn kan få validera en eller flera kurser under utbildningen. Då kartlägger du och din lärare dina tidigare kunskaper och färdigheter och matchar dem mot de kunskapskrav som finns i utbildningen. Du får mer information om validering på informationsmötet.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Kostnader

Du betalar din kurslitteratur själv. Uppskattad kostnad för hela utbildningen är cirka 4 000 kronor

Ansökan

Läs mer om utbildningen och ansök i Komvux kurskatalog

Ansökningsperiod

Ingen planerad ansökan för tillfället.

Kursstart

Ingen planerad kursstart för tillfället.

Kurslängd

Den här utbildningen är för dig som vill läsa till barnskötare på deltid. Med lägre studietakt kan du få ett upplägg som går att kombinera med arbete.

Plats

Studium Kviberg, Nedre kaserngården 5

Frågor om ansökning och antagning

Telefon: 031-368 30 00
Epost: info@arbvux.goteborg.se

Frågor om utbildningens innehåll

Maria Tibblin Larsson Utbildningsledare

Mail: maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se
Telefon: 072 528 12 03

Kursblad