Två vuxna kvinnor blåser såpbubblor till små barn

Barnskötare – Heltid

Den här utbildningen är för dig som vill bli barnskötare och studera på heltid. I utbildningen ingår APL- arbetsplatsförlagd utbildning, då du genomför delar av utbildningen på en förskola.

Det här gör en barnskötare

En barnskötare i förskolan arbetar med barn i olika åldrar. Din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar eller studerar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Centralt i barnskötarutbildningen är människors lärande och växande, samarbete, kommunikation och möten mellan människor.

Praktik (APL)

Under utbildningen har du arbetsplatsförlagt lärande, APL. Under APL-perioderna förväntas du kunna vara på arbetsplatsen heltid.

Förkunskapskrav

För utbildningen behöver du ha kunskaper som motsvarar svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Du som blir antagen

Du som blir aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte där du får veta mer om utbildningen. Du måste delta på detta möte för att behålla din plats.

Har du arbetat med barn tidigare?

Du som har minst två års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn kan få validera en eller flera kurser under utbildningen. Då kartlägger du och din lärare dina tidigare kunskaper och färdigheter och matchar dem mot de kunskapskrav som finns i utbildningen. Du får mer information om validering på informationsmötet.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Kostnader

Du betalar din kurslitteratur själv. Uppskattad kostnad för hela utbildningen är 4 000 kronor

Ansökan

Läs mer om utbildningen och ansök i Komvux kurskatalog

Ansökningsperiod

12 januari-1 februari 2022

Kursstart

4 april 2022

Kurslängd

Den här utbildningen är för dig som vill läsa på heltid, cirka 40 timmar i veckan. Undervisningen är på skolan. Utbildningens längd är cirka 1,5 år.

Plats

Studium Kviberg, Nedre kaserngården 5

Frågor om ansökning och antagning

Telefon: 031-368 30 00

Epost: info@arbvux.goteborg.se

Frågor om utbildningens innehåll

Utbildningsledare Maria Tibblin Larsson

Epost: maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se

Telefon: 072- 528 12 03

Kursblad