Två vuxna kvinnor blåser såpbubblor till små barn

Barnskötare

Den här utbildningen är för dig som vill bli barnskötare. I utbildningen ingår olika kurser inom området pedagogik, barns utveckling och lärande samt skapande och kommunikation. Det ingår också arbetsplatsförlagd utbildning (APL) på en förskola.

Det här gör du som barnskötare

Som barnskötare i förskolan arbetar du med barn i olika åldrar. Din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Centralt i barnskötarutbildningen är kurser inom pedagogikområdet, barns lärande och växande, ledarskap och kommunikation samt möten mellan människor.

Praktik/APL

Under utbildningen har du arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under APL-perioderna förväntas du kunna vara på arbetsplatsen på heltid.

Förkunskapskrav

Du behöver ha kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå D.

Har du arbetat med barn tidigare?

Om du har minst två års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn har du möjlighet att validera en eller flera kurser. Är du intresserad? Prata med din lärare när du startat utbildningen.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Kostnader

Du betalar din kurslitteratur själv. Uppskattad kostnad för hela utbildningen är 4 500 kronor.

Ansökan

Läs mer om utbildningen och ansök här:

Ansökningsperiod

28 september – 25 oktober 2022,

Kursstart

9 januari 2023.

Kurslängd

Den här utbildningen är för dig som vill läsa på heltid, cirka 40 timmar i veckan. Undervisningen är på skolan. Utbildningens längd är cirka 1,5 år.

Plats

Studium Kviberg, Nedre kaserngården 5

Frågor om ansökan och antagning

031-368 30 00
info@arbvux.goteborg.se

Frågor om utbildningens innehåll

Maria Tibblin Larsson, Utbildningsledare
0725-28 12 03
maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se

Kursblad