Ett leende barn håller fram en lerklump med en färgkladdig hand.

Barnskötare med spåkstöd

Den här utbildningen är för dig som vill studera till barnskötare och samtidigt studera svenska. Hit kan du söka om du har godkänt i SFI D, eller har motsvarande kunskaper i svenska, men inte är klar med Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

En barnskötare i förskolan arbetar med barn i olika åldrar. Din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan under den tid då deras föräldrar arbetar eller studerar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Centralt i barnskötarutbildningen är människors lärande och växande, samarbete, kommunikation och möten mellan människor.

Praktik (APL)

Under utbildningen har du arbetsplatsförlagt lärande, APL. Under APL-perioderna förväntas du kunna vara på arbetsplatsen heltid.

Förkunskapskrav

Du har godkänt i SFI D eller har motsvarande kunskaper i svenska. Du kan också söka om du inte är klar med Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du ska ha förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI eller Svenska som andraspråk. Innan vi beslutar om du blir antagen så kommer du bli intervjuad för att kartlägga dina språk-kunskaper.

Du som blir antagen

Du som blir aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte där du får veta mer om utbildningen. Du måste delta på detta möte för att behålla din plats.

 

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Kostnader

Du betalar din kurslitteratur själv. Uppskattad kostnad för hela utbildningen är 4 000 kronor

Ansökan

Läs mer om utbildningen och ansök på GRvux webbplats

Ansökningsperiod

Ansökan för start i januari är stängd.

Kursstart

10 Januari 2022

Kurslängd

Den här utbildningen är för dig som vill läsa på heltid, cirka 40 timmar i veckan. Undervisningen är på skolan. Utbildningens längd är cirka 1,5 år.

Plats

Studium Kviberg, Nedre kaserngården 5

Frågor om ansökan och antagning

Telefon: 031-368 30 00
Epost: info@arbvux.goteborg.se

Frågor om utbildningens innehåll

Maria Tibblin Larsson Utbildningsledare

mail:maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se

Tel: 072 528 12 03

Telefon: 0725-28 12 03

Epost: maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se

Kursblad