Ett leende barn håller fram en lerklump med en färgkladdig hand.

Barnskötare med språkstöd

Den här utbildningen är för dig som vill studera till barnskötare och samtidigt studera svenska.

Det här gör du som barnskötare

En barnskötare i förskolan arbetar med barn i olika åldrar. Din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Centralt i barnskötarutbildningen är människors lärande och växande, samarbete, kommunikation och möten mellan människor.

Praktik/APL

Under utbildningen har du arbetsplatsförlagt lärande, APL. Under APL-perioderna förväntas du kunna vara på arbetsplatsen på heltid.

Förkunskapskrav

Du kan söka om du

  • har godkänt i sfi D eller har motsvarande kunskaper i svenska
  • ännu inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i sfi eller svenska som andraspråk.

 

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Kostnader

Du betalar din kurslitteratur själv. Uppskattad kostnad för hela utbildningen är 4 500 kronor.

Ansökan

Läs mer om utbildningen och ansök här:

Ansökningsperiod

28 september – 25 oktober 2022.

Kursstart

9 januari 2023.

Kurslängd

Den här utbildningen är för dig som vill läsa på heltid, cirka 40 timmar i veckan. Undervisningen är på skolan. Utbildningens längd är fyra terminer.

Plats

Studium Kviberg, Nedre Kaserngården 5

Frågor om ansökan och antagning

031-368 30 00
info@arbvux.goteborg.se

Frågor om utbildningens innehåll

Maria Tibblin Larsson, Utbildningsledare
0725-28 12 03
maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se

Kursblad