Mekaniker yrkesfordon elektrifiering – påbyggnad

Gymnasial vuxenutbildning, kurspaket 53 veckor

Är du utbildad mekaniker för yrkesfordon och vill komplettera med kunskap inom el- och hybridfordon samtidigt som du arbetar? Då är denna utbildning något för dig som vill rusta dig för uppdrag inom el- och hybridfordon såsom lastbilar, bussar och mobila maskiner.

Arbetsmarknad

Det finns ett behov av utbildade mekaniker yrkesfordon med rätt kompetens för dagens moderna fordon.

Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara elfordonstillverkare, verkstäder, och bärgningsföretag. Utbildningen ska också kunna rusta dig som redan har en anställning som mekaniker yrkesfordon och som vill bredda din kompetens.

Innehåll

Utbildningen vänder sig till dig med avslutad utbildning som Mekaniker yrkesfordon, men som saknar kunskaper inom el- och hybrid.

Du tränar på att arbeta med el- och hybridfordons olika komponenter och delsystem. Du får spetskompetens om alternativa drivmedel, service och underhåll av moderna el- och elhybridfordon.

Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta med el- och hybridfordon.

Följande kurser ingår i utbildningen

  • El- och hybridfordon 1
  • El- och hybridfordon 2
  • Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik
  • Lastbilar – system- och diagnosteknik 1
  • Lastbilar-system och diagnosteknik 2
  • Orienteringskurs Studieplanering
  • Orienteringskurs Yrkessvenska
  • KOMVUX – arbete Fordon och transport

Praktik/APL

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utbildningen. APL innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL-plats.

Det är skolan som beslutar vilken APL-plats du ska vara på. Minst 15% av studierna genomförs på APL.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

1.Svenska eller svenska som andraspråk

2.Engelska

3.Matematik

Dessutom behöver du ha:

4.Arbetat inom branschen som mekaniker yrkesfordon motsvarande 100 % under ett år.

Du behöver bifoga arbetsgivarintyg med tydliga start- och slutdatum samt omfattning i procent. Arbetsgivarintyget ska vara daterat och signerat av arbetsgivaren eller löneadministratör på företaget.

eller

5.Godkända betyg i följande kurser på gymnasial nivå från Fordonsprogrammet eller motsvarande:

-Verktygs- och materialhantering
-Maskin och lastbilsintroduktion
-Lastbilar och utrustning
-Reparation av lastbilar och mobila maskiner
-Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik
-Komfortsystem
-Verktygs- och materialhantering

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Utbildningslokaler

Utbildningen är förlagd till Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG, Västra Frölunda i Göteborg.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta oss på mtgvux@educ.goteborg.se.

Kostnader

Kostnader för böcker och arbetskläder är cirka 2000 kronor.

Ansökan

Läs mer om utbildningen och ansök i GRvux kurskatalog.

Ansökningsperiod

11 januari – 31 januari 2023

Kursstart

3 april 2023

Plats för utbildningen

Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG, Otto Elanders Gata 4, 421 32 Västra Frölunda, Göteborg.

Kurslängd

Två dagar i veckan kl 16-19 (ev några heldagar), 53 veckor

Frågor om ansökan och antagning

Epost: info@arbvux.goteborg.se

Frågor om utbildningens innehåll

E-post: mtgvux@educ.goteborg.se

Kursblad