Gymnasial nivå

För dig som saknar kunskaper motsvarande den anpassade gymnasieskolan

Anpassad utbildning på gymnasial nivå är för dig som saknar kunskaper motsvarande den anpassade gymnasieskolan. Du kan söka teoretiska eller estetiska ämnen. Utbildningstiden kan variera beroende på dina förutsättningar, dina förkunskaper och dina mål med studierna.

  • Kursstart Januari 2024
  • Sista ansökningsdag 20 oktober 2023
  • Kursstart Mars 2024
  • Sista ansökningsdag 19 januari 2024
  • Plats (samliga kurser förutom hemkunskapskursen) Studium, Styrmansgatan 21B, Göteborg
  • Plats Hemkunskapskursen Burgårdens gymnasium, Skånegatan 20, Göteborg

Ansök här Kursblad

Anpassad utbildning – Gymnasial nivå

Anpassad utbildning på gymnasial nivå är för dig som saknar kunskaper motsvarande den anpassade gymnasieskolan. Du kan söka teoretiska eller estetiska ämnen. Utbildningstiden kan variera beroende på dina förutsättningar, dina förkunskaper och dina mål med studierna.

Svenska eller svenska som andraspråk

Inom ämnet svenska får du träna på att tala, lyssna, läsa och skriva. Du får läsa olika texter och diskutera innehållet för att förstå vad andra uttrycker. Du får träna på att uttrycka egna tankar och idéer och att söka information på olika sätt. Du får skriva texter och lära dig att använda olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse. I kursen ingår att läsa skönlitteratur och att kunna berätta om det du har läst. Du som har ett annat modersmål än svenska ska välja kursen svenska som andraspråk.

Delkurser
-Svenska 1 –Anmälningskod: SVBSVE51
-Svenska 2 – Anmälningskod:SVBSVE52
-Svenska som andraspråk 1 – Anmälningskod:SVOSVE51
-Svenska som andraspråk 2 – Anmälningskod: SVOSVE52

Engelska

I ämnet engelska får du träna på att tala, läsa, skriva och förstå engelska i vardagliga situationer. Du får träna på att läsa, förstå och skriva engelska texter. du får även berätta för andra på engelska om det du har läst eller upplevt. Kursen tar också upp stavning, grammatik och hur du kan söka information på engelska genom Internet.

Delkurser
– Engelska 1 – Anmälningskod:ENSENG51
– Engelska 2 – Anmälningskod:ENSENG52
– Engelska 3 – Anmälningskod:ENSENG53

Matematik

I ämnet matematik får du träna på de fyra räknesätten och på att lösa matematiska problem med huvudräkning och miniräknare. Du får träna på att förstå klockan och olika tidsbegrepp. Du får också träna på att förstå pengars värde och att mäta och jämföra längd, vikt, volym och temperatur. Kursen tar också upp ekvationer, geometri, procenträkning, tabeller och diagram.

Delkurser
– Matematik 1 – Anmälningskod:MAMMAT51
– Matematik 2 – Anmälningskod:MAMMAT52
– Matematik 3 – Anmälningskod:MAMMAT53

Samhällskunskap

I ämnet samhällskunskap får du lära dig om demokrati, politik och om mänskliga rättigheter. Du får lära dig hur det svenska samhället fungerar, om lagar och regler och om dina rättigheter och skyldigheter i samhället. Frågor om privatekonomi, arbetsmiljö, arbetsrätt och om arbetsmarknadens villkor ingår också i ämnet.

Delkurser
– Samhällskunskap 1 – Anmälningskod:SALSAM51
– Samhällskunskap 2 – Anmälningskod:SALSAM52

Historia

I ämnet historia får du lära dig om olika historiska skeenden och hur dessa påverkar vår nutid. Du kommer också att lära dig mer om olika historiska epoker och hur levnadsvillkor för människor har sett ut förr. Du kommer att få träna på att tolka historiska källor och värdera deras trovärdighet.

Delkurser
– Historia 1 – Anmälningskod:HITHIS51
– Historia 2 – Anmälningskod:HITHIS52

Geografi

I ämnet geografi får du lära dig om olika världsdelar och att använda karta. Du får lära dig om olika naturresurser och deras betydelse för människor och djur. Du får lära dig om orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. Frågor om klimatförändringar och vilka konsekvenser de kan få ingår också i ämnet geografi.

Delkurser
– Geografi 1 – Anmälningskod:GEGGEO51
– Geografi 2 – Anmälningskod:GEGGEO52

Naturkunskap

I ämnet naturkunskap får du lära dig om växter och djur och om sambanden i naturen. Du får lära dig om hållbar utveckling, energianvändning och ekosystem. I ämnet naturkunskap ingår även hur människokroppen fungerar och om sexualitet, relationer och sexuell hälsa.

Delkurser
– Naturkunskap 1 – Anmälningskod:NANNAT51
– Naturkunskap 2 – Anmälningskod:NANNAT52
– Naturkunskap 3 – Anmälningskod:NANNAT53

Människan

I ämnet människan får du lära dig om hur olika kulturer påverkar människors livsvillkor och vardag. Du får lära dig om hur du kan bemöta människor i olika sociala sammanhang och om normer, värderingar och regler. Mänskliga rättigheter, barnkonventionen, socialtjänstlagen och sociala verksamheter är andra delar som ingår i kursen.

Delkurser
– Människan – Anmälningskod:MNNMAN5

Hälsa

I ämnet hälsa får du lära dig om hälsa och ohälsa och om samhällets mål för en god hälsa för hela befolkningen. Du får lära dig om människans livsvillkor och om hur levnadsvanor påverkar hälsan, till exempel kost, fysisk aktivitet och sociala relationer.

Delkurser
– Hälsa 1 – Anmälningskod:HASHAL51
– Hälsa 2 – Anmälningskod:HASHAL52

Hemkunskap

I ämnet hemkunskap får du lära dig att planera måltider, laga mat efter recept och förstå sambandet mellan mat och hälsa. Du får lära dig att jämföra varor utifrån pris och miljömärkning. Du får även lära dig att beräkna kostnader för boendet, mat och fritid och förstå hur internethandel, lån och abonnemang fungerar. Kursen kan erbjudas både dag- och kvälltid.

Hemkunskapskursen bedrivs i fina, nyrenoverade kökslokaler på Burgårdens Gymnasium.

Delkurser
– Hemkunskap 1 – Anmälningskod:HEOHEM51
– Hemkunskap 2 – Anmälningskod:HEOHEM52

Digital kompetens

I kursen digital kompetens får du lära dig hur du kan göra bankärenden, deklarera och hur du hanterar inloggningsuppgifter. Du får lära dig om sociala medier och om hur du kan använda dessa på ett säkert sätt. Du får också lära dig om surfplattor, mobiltelefoner och olika metoder för att söka information på Internet. Kursen tar även upp etiska frågor och lagen om upphovsrätt. Kursen kan erbjudas både dag- och kvällstid.

Delkurser
– Data och digital kompetens 1 – Anmälningskod:INMDIG5

Medieproduktion

I kursen medieproduktion får du lära dig hur du kan skapa olika produktioner tex genom att skriva, filma eller göra utställningar. Du kommer också att prova på att fotografera, filma och göra ljudupptagningar. Kursen kan erbjudas både dag- och kvällstid.

Delkurser
– Medieproduktion – Anmälningskod:MEOMED5

Animation

I kursen animation får du lära dig om olika animationstekniker. Du får även lära dig om filmens berättande och manus. Kursen tar också upp etik, upphovsrätt och hantering av teknisk utrustning för animation. Kursen kan erbjudas både dag- och kvällstid.

Delkurser
– Animation – Anmälningskod:MEOANI5

Bild

I ämnet bild får du lära dig olika tekniker inom bild och form genom teckning, måleri, collage, foto, skulptur, komposition och färglära. Du får även lära dig att tolka och samtala om bild och form. Ämnet tar också upp hur bilder kan användas på olika sätt och i olika sammanhang. Kursen kan erbjudas både dag- och kvällstid.

Delkurser
– Bild 1 – Anmälningskod:BIBBIL51
– Bild 2 – Anmälningskod:BIBBIL52
– Bild 3 – Anmälningskod:BIBBIL53

Dans

I ämnet dans får du lära dig att dansa själv och med andra och hur du använder dansen som uttrycksmedel. Du får även lära dig om dans i olika delar av världen och träna på olika typer av dans- och rörelseövningar. Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet inom dans är delar som ingår i ämnet. Kurser i dans kan erbjudas både dag- och kvällstid.

Delkurser
– Dans 1 – Anmälningskod:DABDAN51
– Dans 2 – Anmälningskod:DABDAN52
– Dans – specialområde – Anmälningskod:DABDAN5OS

Lärvux anpassad utbildning kurskatalog 2023-24

Läs vår katalog och följ oss på sociala medier!

Här kan du ladda ner vår KURSKATALOG.

Här kan du följa oss på sociala kanaler. 

 

Niklas Helleren
Rektor
Område: Komvux som anpassad utbildning (f d Lärvux), Sfi 
Plats: Styrmansgatan
0737-29 43 98
niklas.helleren@educ.goteborg.se

Pia Randulw
Utbildningsledare
Område: Komvux som anpassad utbildning (f d Lärvux)
Plats: Styrmansgatan
073-666 08 10
031-367 32 82
pia.randulv@educ.goteborg.se

Anette Kagelind
Studie- & yrkesvägledare
Område: Komvux som anpassad utbildning (f d Lärvux), Vård & Omsorg
Plats: Styrmansgatan
0764-95 53 93
anette.kagelind@educ.goteborg.se

Lis Engberg
Kurator
Område: Barnskötare/elev- och stödassistent, Komvux som anpassad utbildning (f d Lärvux), Sfi, Vård och Omsorg
Plats: Styrmansgatan
0738-67 06 50
lis.engberg@educ.goteborg.se