hand pekar på världskarta

Lärvux på grundläggande nivå

Inom Lärvux finns fristående kurser på tre olika nivåer. Kurserna läser du oftast en förmiddag eller eftermiddag i veckan. Du kan även ansöka om att få läsa fler än en kurs per termin. Det finns också möjlighet att studera med stöd av Bliss för dig som behöver det.

Svenska eller Svenska
som andraspråk

Inom ämnet svenska får du träna på att tala,
lyssna, läsa och skriva. Du får läsa olika texter
och diskutera innehållet för att förstå vad
andra uttrycker. Du får träna på att skriva
egna tankar och idéer. Du får skriva både för
hand och med hjälp av dator. Du kan söka hela
kursen eller en delkurs som är mer inriktad på
att bara läsa och skriva. Du som har ett annat
modersmål än svenska ska välja kurserna inom
svenska som andraspråk eller sfi.

– Svenska
– Läs och skriv
– Svenska som andraspråk

Matematik

Inom ämnet matematik får du träna på de
fyra räknesätten och på att lösa matematiska
problem. Du får träna på att förstå klockan
och olika tidsbegrepp. Du får också träna på att
förstå pengars värde och hur pengar kan växlas.
Kursen tar även upp geometri, procenträkning,
tabeller och diagram. Du kan söka hela kursen i
matematik eller en delkurs som är mer inriktad
på att förstå tid och pengar.

– Matematik
– Tid och pengar

Engelska

I ämnet engelska får du träna på att tala,
läsa, skriva och förstå engelska i vardagliga
situationer. Du får träna på att ställa frågor
på engelska och på att svara när någon frågar
dig. Kursen tar också upp hur människor lever
i länder där man talar engelska. Du kan söka
hela kursen i engelska eller en delkurs som
är mer inriktad på att tala engelska.

– Engelska
– Tala engelska

Hem- och konsumentkunskap

I ämnet hem- och konsumentkunskap får du
träna på att planera måltider och laga mat
för olika situationer. Du får lära dig att jämföra
varor utifrån kvalitet och miljömärkning och
att förstå sambanden mellan mat och hälsa.
I kursen får du också lära dig att sköta ditt
hem och beräkna kostnader för boende, mat
och fritid. Du kan söka hela kursen i hem- och
konsumentkunskap eller en delkurs som är
mer inriktad på mat, måltider och hälsa eller
hur du planerar och lagar en matlåda.

– Hem- och konsumentkunskap
– Mat, måltid och hälsa
– Laga din egen matlåda

Samhällskunskap

I ämnet samhällskunskap får du lära dig om
demokrati, politik och om grundläggande
mänskliga rättigheter. Du får lära dig hur
det svenska samhället fungerar och hur
människor lever och arbetar i andra länder.
Du kan söka hela kursen i samhällskunskap
eller en delkurs som är mer inriktad på hur
det är att leva i Sverige.

– Samhällskunskap
– Att leva i Sverige

Biologi

I ämnet biologi får du lära dig om kroppens
organ och hur hälsan påverkas av kost,
motion, sömn och droger. Du får lära dig om
sexualitet, kärlek och relationer. Du får lära
dig om djur och växter och om samspelen i
naturen. Kursen tar också upp hur vi påverkar
naturen och miljön genom hur vi väljer att
leva. Det finns två delkurser inom ämnet
biologi som du kan söka.

– Djur och natur
– Friskvård

Geografi

I ämnet geografi får du lära dig att förstå
och använda världskartan och jordgloben.
Du får lära dig om hur jordens olika klimat
och växtzoner påverkar människan. Kursen
tar också upp miljöfrågor och hur dina val
i vardagen kan påverka miljön.

Spännande naturvetenskap
och teknik

I den här kursen får du lära dig om hur
olika saker i vår omgivning fungerar. Du gör
spännande experiment med vatten, salt och
ballonger. Du prövar att få olika föremål att
flyta och du bygger en bro med hjälp av
glasspinnar. Du lär dig också om vår planet
Tellus och våra närmaste grannar i solsystemet.

Historia

I ämnet historia får du lära dig om historiska
personer, händelser och tidsperioder från
forntid till nutid.

Religion

I ämnet religion får du lära dig om olika
religioner och viktiga livsfrågor.