hand pekar på världskarta

Dessa kurser & utbildningar erbjuder Studium på grundläggande nivå (grundsärvux)

Inom Lärvux finns fristående kurser på tre olika nivåer. Kurserna läser du oftast en förmiddag eller eftermiddag i veckan. Du kan även ansöka om att få läsa fler än en kurs per termin. Det finns också möjlighet att studera med stöd av Bliss för dig som behöver det.

Biologi

I ämnet biologi får du lära dig om kroppens organ och hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn och droger. Du får lära dig om sexualitet, kärlek och relationer. Även om djur och växter och om samspelen i naturen. Kursen tar också upp människans beroende av naturen och hur vi påverkar naturen och miljön genom hur vi väljer att leva. Det finns två delkurser inom Biologi som du kan söka.

  • Kropp och Hälsa

  • Djur och Natur

Datorkunskap för nybörjare

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig hur man använder en dator. Du kommer att få lära dig att starta datorn, använda på internet, skriva och spara dokument.
I kursen lär du dig också hur du kan hålla kontakten med kompisar genom att skicka e-post och vara med på sociala medier.

Engelska

I ämnet engelska får du träna på att tala, läsa, skriva och förstå engelska i vardagliga situationer. Du får träna på att ställa frågor på engelska och på att svara när någon frågar dig. Kursen tar också upp hur människor lever i länder där man talar engelska. Du kan söka hela kursen i engelska eller en delkurs som är mer inriktad på att tala engelska.

Fysik

I ämnet fysik för du lära dig om solsystemet och om hur dag, natt, månader och år kan förklaras. Du får lära dig om ljud och ljus, elektricitet och kärnkraft. Du får också göra enklare undersökningar i fysik.

Geografi

I ämnet geografi får du lära dig att förstå och använda världskartan och jordgloben. Du får lära dig om hur jordens olika klimat och växtzoner påverkar människan. Kursen tar också upp miljöfrågor och hur dina val i vardagen kan påverka miljön.

Hem- & konsumentkunskap

I ämnet hem- och konsumentkunskap får du träna på att planera måltider och laga mat för olika situationer. Du får lära dig att jämföra varor utifrån kvalitet och miljömärkning och att förstå sambanden mellan mat och hälsa. I kursen får du också lära dig att sköta ditt hem och beräkna kostnader för boende, mat och fritid. Du kan söka hela kursen i hem- och konsumentkunskap eller en delkurs
som är mer inriktad på mat, måltider och hälsa.

Historia

I ämnet historia får du lära dig om historiska personer, händelser och tidsperioder i Sverige från forntid till nutid. Du får lära dig om hur krig och förtryck påverkar människor och stater. Kursen tar också upp människors
levnadsförhållanden under olika tider i olika delar av världen.

Kemi

I ämnet kemi för du lära dig om kemi i vardagen, till exempel olika kretslopp, sopsortering och hur vanliga hushållskemikalier är märkta och hur de används på ett säkert sätt. Du får också göra enklare undersökningar i kemi.

Laga din egen matlåda

I kursen lär du dig att laga din egen matlåda. Du får lära dig hur du kan sätta ihop en nyttig, billig och god matlåda som du kan ha med till ditt jobb. Du kommer  också lära dig hur du kan ta tillvara på mat som blir över och hur du ska förvara maten så att den håller längre.

Mat, måltid & hälsa

Mer info kommer.

Matematik

Inom ämnet matematik får du träna på de fyra räknesätten och på att lösa matematiska problem. Du får träna på att förstå klockan och olika tidsbegrepp. Du får också träna på att förstå pengars värde och hur pengar kan växlas. Kursen tar även upp geometri, procenträkning, tabeller och diagram. Du kan söka hela kursen i matematik eller en delkurs som är mer inriktad på att förstå tid och pengar.

Religion

I ämnet religion får du lära dig om olika religioner och andra livsåskådningar och hur det påverkar samhället. Kursen tar också upp viktiga livsfrågor, till exempel
identitet, livsstil, könsroller, kärlek, etik, jämlikhet och solidaritet.

Samhällskunskap

I ämnet samhällskunskap får du lära dig om demokrati, politik och om  grundläggande mänskliga rättigheter, till exempel alla människors lika värde. Du får lära dig hur det svenska samhället fungerar, om lagar och regler och om dina rättigheter och skyldigheter i samhället. Du får också lära dig hur människor lever och arbetar i andra länder. Du kan söka hela kursen i samhällskunskap eller
en delkurs som är mer inriktad på hur det är att leva i Sverige.

  • Att leva i Sverige

Svenska

Inom ämnet svenska får du träna på att tala, lyssna, läsa och skriva. Du får läsa olika texter och diskutera innehållet för att förstå vad andra uttrycker. Du får träna på att uttrycka egna tankar och idéer. Du får skriva både för hand och med hjälp av dator. Du kan söka hela kursen eller en delkurs som är mer inriktad på att bara läsa och skriva. Du som har ett annat modersmål än svenska ska välja kurserna inom svenska som andraspråk eller SFI.

  • Svenska – Läs & skriv

  • Svenska som andraspråk

  • Svenska som andraspråk/Läs & skriv

Teknik

I ämnet teknik för du lära dig om tekniska lösningar och teknisk utrustning som används i vardagen. Kursen tar också upp säkerhet vid teknikanvändning, till exempel elektricitet, mobiltelefoni och internetanvändning.