Skåp med pennor och målargrejer

Dessa kurser & utbildningar erbjuder Studium på gymnasial nivå

Inom Lärvux finns fristående kurser på tre olika nivåer. Kurserna läser du oftast en förmiddag eller eftermiddag i veckan. Du kan även ansöka om att få läsa fler än en kurs per termin. Det finns också möjlighet att studera med stöd av Bliss för dig som behöver det.

Bild

I bildkurserna får du lära dig olika tekniker inom bild och form genom teckning, måleri, collage, foto, skulptur, komposition och färglära. Du får även lära dig att tolka och samtala om bild och form. Kursen tar också upp hur bilder kan användas på olika sätt och i olika sammanhang.

Dans

I kursen Dans får du lära dig att dansa själv och med andra och hur du använder dansen som uttrycksmedel. Du får även lära dig om dans i olika delar av världen och träna på olika typer av dans- och rörelseövningar. Kursen tar också upp  ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet inom dans.

Data och digital kompetens

I kursen Data- och digital kompetens får du lära dig hur du kan göra bankärenden, deklararera och hur du hanterar inloggningsuppgifter. Du får lära dig om sociala medier och om hur du kan använda dessa på ett säkert sätt. Du får också lära dig om surfplattor, mobiltelefoner och olika metoder för att söka efter information på internet. Kursen tar även upp etiska frågor och lagen om upphovsrätt.

Engelska

I ämnet engelska får du träna på att tala, läsa, skriva och förstå engelska i vardagliga situationer. Du får träna på att läsa, förstå och skriva engelska texter. Du får även använda engelska för att berätta för andra om det du har läst eller upplevt. Kursen tar också upp stavning, grammatik och hur du kan söka information på engelska genom internet.

Geografi

I ämnet geografi får du lära dig om olika världsdelar och att använda karta. Du får lära dig om olika naturresurser och deras betydelse för människor och djur. Kursen tar också upp orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. Även studier om klimatförändringar, vilka konsekvenser de kan få och om betydelsen av hållbar utveckling ingår i kursen.

Hemkunskap

I kursen Hemkunskap får du lära dig att planera måltider och laga mat efter recept. Du får lära dig att jämföra varor utifrån pris, kvalitet, miljömärkning och om sambanden mellan mat och hälsa. Du får även lära dig att beräkna kostnader för boende, mat och fritid. Kursen tar också upp hur internethandel, lån och abonnemang fungerar.

Hälsa

I kursen Hälsa får du lära dig om hälsa, ohälsa och om samhällets mål kring ämnet för hela befolkningen. Du får lära dig om människans livsvillkor och om hur levnadsvanor påverkar hälsan, till exempel kost, fysisk aktivitet och sociala relationer.

Matematik

Inom ämnet matematik får du träna på de fyra räknesätten och på att lösa matematiska problem med huvudräkning och med miniräknare. Du får träna på att förstå klockan och olika tidsbegrepp. Du får också träna på att förstå pengars värde och att mäta och jämföra längd, vikt, volym och temperatur. Kursen tar också upp ekvationer, geometri, procenträkning,  tabeller och diagram.

Medieproduktion

I kursen Medieproduktion får du lära dig hur du kan skapa olika mediala produkter, exempelvis genom att skriva, filma eller anordna utställningar. Du kommer också att prova på att fotografera, filma och göra ljudupptagningar.

Människan

I kursen Människan får du lära dig om hur olika kulturer påverkar människors livsvillkor och vardag. Du får lära dig om hur du kan bemöta människor i olika sociala sammanhang och om normer, värderingar och regler. Kursen tar även upp mänskliga rättigheter, barnkonventionen, socialtjänstlagen och sociala verksamheter som till exempel kyrkor och föreningar.

Naturkunskap

I ämnet naturkunskap får du lära dig om växter, djur och om sambanden i naturen. Du får lära dig om hållbar utveckling,  energianvändning och ekosystem. Kursen tar även upp hur människokroppen fungerar och om sexualitet, relationer och sexuell hälsa.

Samhällskunskap

I ämnet samhällskunskap får du lära dig om demokrati, politik och om grundläggande mänskliga rättigheter, till exempel alla människors lika värde. Du får lära dig hur det svenska samhället fungerar, om lagar och regler och om dina rättigheter och skyldigheter i samhället. Du får också lära dig om hur du hanterar din privatekonomi. Kursen tar även upp frågor om  arbetsmiljö, arbetsrätt och om arbetsmarknadens villkor.

Svenska

Inom ämnet svenska får du träna på att tala, lyssna, läsa och skriva. Du får läsa olika texter och diskutera innehållet för att förstå vad andra uttrycker. Du får träna på att uttrycka egna tankar och idéer och på att söka information på olika sätt. Du får skriva texter och lära dig att använda olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse. I kursen ingår att läsa skönlitteratur och att kunna berätta om det du har läst. Du som har ett annat modersmål än svenska ska välja kursen Svenska som andraspråk.

Svenska som andraspråk

Inom ämnet svenska får du träna på att tala, lyssna, läsa och skriva. Du får läsa olika texter och diskutera innehållet för att förstå vad andra uttrycker. Du får träna på att uttrycka egna tankar och idéer och på att söka information på olika sätt. Du får skriva texter och lära dig att använda olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse. I kursen ingår att läsa skönlitteratur och att kunna berätta om det du har läst. Du som har ett annat modersmål än svenska ska välja kursen Svenska som andraspråk.

Sällskapsdjur

I kursen sällskapsdjur får du lära dig om olika typer av djur som lämpar sig att ha som husdjur hemma. Du får även lära dig hur du ska ta hand om husdjur hemma så att de trivs. I kursen ingår även att lära sig hur djuren ska hanteras och hur du ska rengöra till exempel burar och akvarium.

Trafikantkunskap

I kursen trafikantkunskap får du lära dig om olika trafiksituationer och om trafikregler för fotgängare, cyklister och förare av motorfordon. Du får lära dig om risker i trafiken i samband med alkohol och andra droger. Kursen tar även upp vad som krävs för att ta körkort. Unders kursens gång har du också möjlighet att ta förarbevis för moped, traktor och få hjälp med körkortsteori för bil och EU-moped.