hand håller liten klocka

Lärvux på träningsnivå

Språk och kommunikation

I kursen språk och kommunikation får
du träna på hur du samspelar och samtalar
med andra människor. Du får träna på att
uttrycka tankar och känslor med
kroppsspråk, tecken eller tal. I kursen får
du också träna på att känna igen ordbilder,
skriva för hand eller på dator. Du kan söka
hela kursen språk och kommunikation,
eller en delkurs som är mer inriktad mot
att läsa och skriva.

  • Språk och kommunikation
  • Läsa och skriva

Individ och samhälle

I kursen individ och samhälle får du träna
på att laga mat, tvätta, sköta ditt hem och
hantera dina pengar. Du får också lära dig
om samband mellan mat och hälsa och
hur återvinning fungerar. I kursen får du
även veta mera om regler och lagar i
samhället och om demokrati. Du kan
söka hela kursen Individ och samhälle eller
en delkurs som är mer inriktad mot mat,
måltid och hälsa eller mot trafikkunskap.

 

  • Individ och samhälle
  • Mat, måltid och hälsa
  • Trafikkunskap

Natur och Miljö

I kursen natur och miljö får du lära dig
om djur, natur och om återkommande
mönster i naturen, till exempel årstider
och vädertyper. Du får lära dig olika
tidsbegrepp och träna på att förstå
klockan. Du får lära dig hur vardagliga
tekniska föremål fungerar och matematik
i praktiska situationer. I kursen får du
också veta mer om kroppen, kärlek,
relationer och sexualitet. Du kan söka
hela kursen natur och miljö eller en
kortare delkurs inom olika områden.

 

  • Natur och miljö
  • Tid och pengar
  • Djur och natur
  • Du och din kropp