hand håller liten klocka

Dessa kurser & utbildningar erbjuder Studium på träningsnivå

Individ och samhälle

I kursen Individ och samhälle får du träna på att laga mat, tvätta, sköta ditt hem och hantera pengar. Du får också lära dig om samband mellan mat och hälsa och hur återvinning fungerar. I kursen får du även veta mera om regler och lagar i samhället och om demokrati. Du kan söka hela kursen Individ och samhälle eller en delkurs som är mer inriktad mot mat, måltid och hälsa eller mot trafikkunskap.

Natur och Miljö:

I kursen Natur och miljö får du lära dig om djur, natur och om återkommande mönster i naturen, till exempel årstider och vädertyper. Du får lära dig olika tidsbegrepp och träna på att förstå klockan. Du får lära dig hur vardagliga tekniska föremål fungerar och matematik i praktiska situationer. I kursen får du också veta mer om kroppen, kärlek, relationer och sexualitet. Du kan söka hela kursen Natur och miljö eller en kortare delkurs inom olika områden.

 • Djur och natur
  I kursen får du lära dig om hur växter och djur lever i olika miljöer. Du får lära dig om naturens olika mönster till exempel klimat, väder och årstider. I kursen får du också veta mer om vattnets olika former och om kretslopp
  i naturen.

 • Du och din kropp
  I kursen får du lära dig om olika sätt att uppleva ljus, ljud, temperatur, smak och doft. Du får lära dig vad olika kroppsdelar heter och om hur de fungerar. I kursen får du också veta mer om kärlek, relationer och sexualitet.
 • Tid och pengar
  Mer info kommer.

Språk och kommunikation

I kursen Språk och kommunikation får du träna på hur du samspelar och samtalar med andra människor. Du får träna på att uttrycka tankar och känslor med  kroppsspråk, tecken eller tal. I kursen får du också träna på att känna igen ordbilder, skriva för hand eller på dator. Du kan välja att söka hela kursen Språk och kommunikation eller enbart en delkurs som är mer inriktad mot att läsa och skriva.