närbild på någon som skriver

Lärvux SFI – Svenska som andraspråk

Kurser för dig som har svenska som andraspråk.

SFI – Svenska för invandrare

– Du som är nyanländ i Sverige kan läsa SFI
på Lärvux. Du får träna på att förstå och tala
svenska i olika situationer. Du får också träna
på att läsa och skriva på enkel svenska och
lära dig om hur det svenska samhället
fungerar. Undervisningen sker i mindre
grupp och i långsam takt.

Matematik för nybörjare

Matematik är en orienteringskurs för dig
som är nyanländ i Sverige och behöver lära
dig viktiga matematiska ord och begrepp
på svenska. I kursen får du lära dig att räkna
och använda matematiska tecken. Du får
även öva på ord för att förstå tid, använda
klockan och förstå pengars värde. Efter
orienteringskursen kan du söka en av
kurserna i matematik på grundläggande nivå.

Göteborg – en stad att upptäcka

Kursen ges på lätt svenska och riktar sig
till dig som läser sfi eller svenska som
andraspråk. I kursen får du praktiskt träna
svenska genom att göra studiebesök på olika
platser i Göteborg. Vi fotograferar stadsmiljöer
och i klassrummet samtalar vi sedan om de
platser vi besökt. Denna delkurs är speciellt
riktad till dig som vill träna på att prata svenska
och till dig som vill lära känna Göteborg bättre.

 

Datorkunskap för nybörjare

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig
hur man använder en dator. Du kommer
att få lära dig att starta datorn, logga in
på internet, skriva och spara ett dokument.
I kursen lär du dig också hur du kan hålla
kontakten med kompisar genom att skicka
e-post och vara med på sociala medier.

Att leva i Sverige på lätt svenska

Kursen ges på lätt svenska och riktar sig
till dig som läser sfi eller svenska som
andra språk. I kursen får du lära dig hur det
är att leva i Sverige, till exempel om boende,
miljö och familj. Du får också lära dig om
olika samhälls funktioner och samhällsservice,
till exempel räddningstjänst, sjukvård, yrken
och fritid.

Geografi på lätt svenska

I ämnet geografi får du lära dig att förstå
och använda världskartan och jordgloben.
Du får lära dig om hur jordens olika klimat
och växtzoner påverkar människan. Kursen
tar också upp miljöfrågor och hur dina val
i vardagen kan påverka miljön.