Person i arbetskläder står vid en pall med lådor på i lagermiljö.

Lärvux – Vägen till yrkesinriktad utbildning

Lärvux yrkesinriktade utbildningar vänder sig till dig som vill komma vidare i yrkeslivet och bli bättre förberedd för ett arbete.

På Lärvux börjar du med en introduktionskurs, Vägen till yrkesinriktad utbildning. Efter denna kurs som är på 6 veckor kan du välja någon av de yrkesinriktningar som presenteras närmare nedan.

På Lärvux har du dessutom möjlighet till kompetensutveckling tillsammans med din nuvarande arbetsgivare.

1. Vägen till yrkesutbildning – grundutbildning

Kursen är en introduktionskurs till
yrkesutbildning där du får veta mer om de olika yrkesinriktade utbildningarna som finns inom Lärvux.

I kursen får du:

• Kunskap om vad som förväntas av dig
på en arbetsplats.

• Göra studiebesök innan du väljer yrkesinriktning.

• Studie- och yrkesvägledning för att lära dig mera om dig själv och för att kunna välja en yrkesinriktning som passar just dig.

Kursen pågår i 6 veckor.

Hotell

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta inom hotellbranschen med exempelvis konferens eller frukostservering. Det kan till exempel vara att städa och bädda sängar, möblera konferensrum, arbeta med miljöhanteringen, frukostservering och att hjälpa gäster på hotellet.

Handel

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta i en butik och med kundservice. Du får lära dig att arbeta med varuhantering i butik som exempelvis att packa upp varor och göra fint i hyllorna. I utbildningen lär du dig också om arbetsmiljö, försäljning och att hjälpa kunder.

Lager

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med varuhantering
på ett lager. Du får bland annat lära dig om sortering, packning och plockning av varor, hur en vara transporteras samt hur du använder arbetsredskap och teknik inom lager.

Barn

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med barn. Du får lära dig om hur man arbetar i förskolan och hur barn lär sig nya saker. Vi övar på lekar, aktiviteter och sagoläsning. Du får också lära dig om måltider och vardagsrutiner i förskolan.

Café och storkök

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med mat och service. Det kan till exempel vara arbete i kök, hacka grönsaker, göra smörgåsar, duka av, försäljning på ett kafé eller matlagning och disk i ett storkök. I skolans kök övar du på matlagning och hur du förbereder måltider.

Service inom bad- och fritidsanläggning

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta på en bad- eller fritidsanläggning som exempelvis en idrottsförening eller en sporthall. Du kommer att få lära dig om friskvård, skötsel av anläggningen och plocka i ordning efter aktiviteter. Du får också bemöta och hjälpa kunder.

Service inom omsorg

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta inom service på vård och omsorgsboenden, träffpunkter och dagverksamheter. Du kan till exempel få arbeta med äldre och med yngre personer vid måltidssituationer, aktiviteter och omsorgsuppgifter. Du kan arbeta både inomhus och utomhus. Du får lära dig om måltidens betydelse,
att arbeta med trivsel och promenader, lokalvård samt andra serviceuppgifter.

2. Kompetensutveckling

Om du har ett arbete och vill utvecklas kan
du söka till kompetensutveckling. Tillsammans med dig och din arbetsgivare eller handledare pratar vi om vad du behöver lära dig. Det kan vara sådant som gör att du trivs bättre på ditt arbete. Det kan också vara något som du behöver lära dig för att få prova nya arbetsuppgifter. Kursinnehåll och tid kan variera. De dagar som du inte är i skolan arbetar du som vanligt på din arbetsplats.