man läser röd bok

Allmän SFI

Undervisningen i svenska för invandrare (SFI) anpassas individuellt efter dina kunskaper i svenska språket, vilken studievana du har, dina ambitioner och din livssituation.

Om SFI

Du kan välja att studera i lärarledd gruppundervisning på dagen eller kvällen. Dagtid innebär 15 timmar i veckan och du läser antingen förmiddag eller eftermiddag.

Förutom språket får du kunskaper om svenska samhället, kulturen och arbetslivet. SFI är indelat i olika kurser; A, B, C och D.

Extra hjälp? Studium erbjuder språkstöd på ditt eget modersmål.

Ansökan

Du bokar dig till ett informationsmöte eller anmäler dig till SFI här: www.goteborg.se/sfi

Information och regler

  • Du får anmäla dig till SFI från och med 1 juli det år du fyller 20 år.
  • Du ska vara folkbokförd i Göteborg.
  • Du måste ha ett svenskt, fullständigt personnummer.
  • Ta med dig personbevis eller id-kort när du anmäler dig

Läs mer om SFI i Göteborgs Stad här

Kontakt

Sofia Wester | Utbildningsledare Lindholmen Dag
Telefon: 0702-72 78 31
Mail: sofia.wester@educ.goteborg.se

Josefine Wedel | Utbildningsledare Kviberg
Telefon: 0702-51 79 53
Mail: josefine.wedel@educ.goteborg.se

Lovisa Bergström | Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0702- 52 16 05
Mail: lovisa.bergstrom@educ.goteborg.se

Birre Thomasson | Rektor
Telefon: 031-367 32 49
Mail: birre.thomasson@educ.goteborg.se

Kursblad