Trädgård – skötsel och odling

Gymnasial vuxenutbildning, kurspaket 44 veckor

Kursen riktar sig till dig som vill jobba inom den gröna näringen, antingen som anställd eller som egen företagare.

  • Kursstart 8 januari 2024
  • Efteranmälan öppen 13 december 2023 - 22 januari 2024
  • Ansökningsperiod 27 september - 24 oktober 2023
  • Plats Studium, Stora Katrinelunds Landeri, Levgrensvägen 7, Göteborg.
  • Kurslängd 44 veckor

Ansök här Kursblad

Kursstart 8 januari 2024
Jag har fått djup och bred kunskap och nu jobbar jag med stadsodling!
Mattias, f d elev

Arbetsmarknad

I dag ställer den gröna näringen i allt större grad krav på utbildning vid utannonserade tjänster. Med en utbildning får du alltså större chans till jobb!

Du kan jobba som miljövärd på bostadsbolag, trädgårdsarbetare i offentliga och privata miljöer samt på kyrkogårdar och idrottsanläggningar.

Det finns också möjlighet att arbeta på handelsträdgårdar eller trädgårdsavdelningar inom större fackhandel.

Detta är exempel på yrken där det krävs mycket skötsel och nyanläggning och där efterfrågan på välutbildad personal är stor.

Du kan också välja att starta eget företag.

Högsäsong för trädgårdsarbeten är under vår, sommar och höst.

Praktik/APL

Vi arbetar nära branschen. Det kan gälla studiebesök som görs i anknytning till det aktuella kursinnehållet, föreläsningar och projektarbeten samt praktik/APL-platser.

Våra samarbetspartners är aktörer som kommunala park & naturförvaltningar, kyrkogårdsförvaltningen, privata och kommunala bostadsbolag samt privata skötsel/ anläggningsföretag.

Några av alla våra samarbetspartners är Park- och naturförvaltningen, Kyrkogårdsförvaltningen, Botaniska trädgården och Bostadsbolaget Poseidon.

Förkunskaper

Du ska ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Om du har tillräckliga kunskaper i svenska, men saknar betyg, kan du få göra en nivåbedömning.

För att bli anställningsbar kräver branschen i de flesta fall att du har körkort. Det underlättar även under praktikperioden om du har körkort.

Utbildningslokaler

Utbildningen är förlagd till kulturfastigheten Stora Katrinelunds Landeri i centrala Göteborg, med egen trädgård och parkmiljö.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Kostnader

Kostnader för arbetskläder och kurslitteratur cirka 3 500 kronor.

Fredrik Måring
Utbildningsledare
Område: Trädgård
Plats: Stora Katrinelunds Landeri och Skånegatan
0728-56 54 30
fredrik.maring@educ.goteborg.se