ekev målar

Uppdragsutbildning inom funktionshinder

Vi driver en rad olika uppdragsutbildningar inom funktionshinderområdet. Ett exempel är kursen Social dokumentation inom äldreomsorg och funktionshinder. Ett annat är vår utbildning av Pedagogiska vägledare inom funktionshinder.

Tveka inte att ringa oss om du har frågor kring personalutbildning.