vårdbiträde och brukare

Vårdbiträde med språkstöd

Utbildningen Vårdbiträde med språkstöd leder till ett meningsfullt arbete för dig som är intresserad av människor. Efter utbildningen kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller funktionshinder.

Utbildningen är för dig som har godkänt i SFI D eller har motsvarande kunskaper i Svenska, men inte är klar med Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du kommer att läsa gymnasiekurser inom Vård- och omsorg samtidigt som du läser Svenska.

Utbildningen innehåller grundläggande kunskaper om hälsa och ohälsa. Du kommer att utveckla din förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.

Praktik (APL)

I utbildningen ingår praktik (APL) på en av skolan tilldelad arbetsplats. Vid APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger.

Efter utbildningen

När du har genomfört utbildningen kan du söka arbete som vårdbiträde i exempelvis hemtjänst, daglig verksamhet, eller särskilt boende/äldreboende. Arbetsuppgifterna är att arbeta med vård och stöd och varierar beroende på var du arbeta.

Utbildningen till vårdbiträde kan kompletteras med utbildning som leder till att du kan söka arbete som undersköterska.

Viktig information

Personliga intervjuer och kartläggning genomförs innan beslut om antagning.

Du som blir aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte där du får veta mer om utbildningen.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Vårdbiträde med språkstöd
– kurspaket

Ansökningsperiod

Ansökan för terminsstart i januari är avslutad.

Kursstart

Januari 2021

Kontakt

Maria Tibblin Larsson
Telefon: 072-528 12 03
E-post: maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se

Förkunskapskrav

Du har godkänt i SFI D eller har motsvarande kunskaper i Svenska. Du kan också söka om du inte är klar med Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du ska ha förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i SFI eller Svenska som andraspråk.

Ansökan

Ansök på GRvux webbplats

Infoblad vårdbiträde med språkstöd