vårdbiträde och brukare

Vårdbiträde

Utbildningen Vårdbiträde leder till ett meningsfullt arbete för dig som är intresserad av människor. Efter utbildningen kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller funktionshinder.

Utbildningen är för dig som har godkänt i Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Utbildningen innehåller grundläggande kunskaper om hälsa och ohälsa. Du kommer att utveckla din förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.

Praktik (APL)

I utbildningen ingår praktik (APL) på en av skolan tilldelad arbetsplats. Vid APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger.

Efter utbildningen

När du har genomfört utbildningen kan du söka arbete som vårdbiträde i exempelvis hemtjänst, daglig verksamhet, eller särskilt boende/äldreboende. Arbetsuppgifterna är att arbeta med vård och stöd och varierar beroende på var du arbeta.

Utbildningen till vårdbiträde kan kompletteras med utbildning som leder till att du kan söka arbete som undersköterska.

Studiemedel

Utbildningen ger rätt till studiemedel via CSN.

Vårdbiträde

Ansökningsperiod

Ansökan är stängd

Kursstart

Ingen planerad kursstart för tillfället.

Kontakt

Ludvig Norlander
Telefon: 072-255 89 47
Mail: ludvig.norlander@educ.goteborg.se

Förkunskapskrav

Du har godkänt i Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Ansökan

Ansök på GRvux webbplats

Kursblad