Jag vill ge människor möjlighet att växa i sitt skapande

Frida läser till stödassistent på Studium och tycker att utbildningen verkligen har gett henne mycket. ”Min uppgift är att stötta och vägleda, inte att bestämma över hur någon annan skall leva sitt liv. Men det är inte alltid självklart hur stödet ska utformas.”

När jag träffar Frida kommer hon direkt från jobbet på ett LSS-boende och ursäktar sig över att ´hennes hjärna inte riktigt kan tänka klart´…

”Jag har jobbat natt och även om jag sov bra så är det svårt att få ihop vad jag ska säga…”

Att Frida skulle ha svårt med att uttrycka sig märks inte, det hon säger känns väldigt genomtänkt. Hon tycks ha funderat mycket över sin yrkesroll och hur man ser på människor i olika delar av samhället. Frida har tidigare läst Kulturprogrammet vid Göteborgs Universitet och den utbildningen är någon som hon har med sig och den genomsyrar hur hon ser på sitt jobb.

”Som kulturvetare tycker jag det är spännande att hamna i en miljö där jag får jobba mycket med tillgänglighet, normkritik och där en kan analysera strukturer i samhället på en individnivå.” Till exempel den som finns i gruppbostaden.

Frida började sommarjobba på ett gruppboende för några år sedan och blev sen kvar. Det var hennes chef som erbjöd henne att utbilda sig till stödassistent. Hon går i skolan en dag i veckan och jobbar de övriga dagarna. Det är likadant för de övriga i klassen som redan är ute i jobb. Frida tycker att utbildningen verkligen har gett henne mycket. En av de mest givande kurserna var ”Etik och människans livsvillkor”

”Det blev så tydligt i den kursen att alla i klassen har erfarenhet av situationer som uppstår i yrket då olika synsätt och värderingar går emot varandra. Även om värderingarna är goda kan det uppstå krockar. Det går alltid att vända och vrida på saker.”

Hon tar som exempel personalens olika förhållningssätt till mat och sötsaker samt hygien.

”Är det viktigast att stötta de boende i att ha en sund livsstil utifrån att hälsan värderas högst, eller bör den boendes självbestämmande alltid vara viktigast? Om en boende verkligen bara vill äta godis till frukost, lunch och middag, vad gör vi då? Eller om en boende aldrig vill duscha? Det är ju vuxna människor som bor där och min uppgift är att stötta och vägleda, inte att bestämma över hur någon annan ska leva sitt liv. Men det är inte alltid självklart hur stödet ska utformas.”

Alla utom en som bor på gruppbostaden just nu har dagliga verksamheter och är i stor utsträckning aktiva. Även den boende som är pensionär åker iväg på kurser flera dagar i veckan.

Fridas roll handlar mer om att ge pedagogiskt stöd än vård och omsorg. De flesta på boendet klarar sig bra själva men behöver kanske hjälp med planering av städning eller med sin ekonomi.

”Jag hjälper till och stöttar upp. Den biten är jätterolig!”

Frida använder sig mycket av kultur som verktyg i jobbet. Hon har själv gått på konstskola, studerat musik och sång under flera år och håller fortfarande på med måleri och sång. Till exempel sjunger hon i symfoniska kören på Konserthuset i Göteborg.

Frida har just fått i uppgift att bli kultursamordnare för fyra olika gruppbostäder i Frölunda. De ska starta en förening som ska finnas som en resurs för de boende att skapa och komma med idéer.

”Jag vill ge människor möjlighet att växa i sitt skapande”

Frida
Frida