Jag vill lära mig många språk.

Hakari kom till Sverige för åtta månader sedan men han pratar redan svenska utan problem.

Hakari älskar att lära sig saker. Han kan tala kurdiska (sorani), arabiska, engelska och lite persiska.

“Jag vill lära mig många språk. Det kan hjälpa dig i ditt liv, kanske kommer det en dag då du behöver det.”

Hakari är kurd från norra Irak, han kommer ifrån en stad som heter Koy Sanjaq, även kallad Koya. Efter grundskolan gick han på ett Institut för att kunna jobba med att hjälpa till i domstolen. Hakari kom till Sverige för åtta månader sedan men han pratar redan svenska utan problem. Han flyttade till Göteborg eftersom han hade släkt och vänner här. När han kom till Göteborg fick han lägenhet i Lundby på Hisingen och där bor han kvar. Han trivs bra där. Det är ett jättetyst område med få barn, berättar han.

Han har mycket släkt och vänner i Göteborg och de har hjälpt honom mycket med att lära sig det nya språket. Nu vill han hjälpa sin fru som också studerar SFI på Studium. Anledningen till att han började läsa SFI på Studium var att han hörde så mycket bra om skolan.

“Denna skolan är jättekänd i Göteborg.”

På Studium läser han kursen Digiflex. Det är flexibla SFI-studier där eleven kan lära sig i sin egen takt. Detta passar Hakari bra eftersom han även jobbar med att städa bussar på kvällstid. Arbetstiderna är från 18.00 – 03.00 måndag till torsdag och på fredagar och lördagar 20.00 – 05.00.

Hakari älskar att undervisa andra och skulle i framtiden gärna vilja bli körskollärare. Då kan han lära ut körkortsteori. En annan framtidsplan är att bli ingenjör och hålla på med datateknik.


Foto: Konstantina Argiropoulos

Är du nyfiken på Studiums vuxenutbildningar?

Här kan du läsa mer om våra utbildningar som leder till jobb>