August Kobbs Trädgårdsutbildningar flyttar över till Studium

Från den första januari 2018 kommer Trädgårdsutbildningarna, som idag drivs av August Kobbs Gymnasium, att tillhöra Studium.

August Kobbs Gymnasium är idag en del av Burgårdens utbildningscentrum. Inom naturbruksprogrammet bedriver August Kobbs Gymnasium även vuxenutbildning på uppdrag av arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg – Arbvux, samt Göteborgsregionens yrkesvux – GRVUX. Det är denna vuxenutbildning som nu flyttar över till Studium.

De tre utbildningar inom vuxenutbildningen vid August Kobb som är aktuella för överflytt är; Trädgård skötsel och odling, Trädgård anläggning och Trädgård skötsel och odling med språkstöd.

Ny rektor för utbildningen blir Katarina Larsson, som redan ansvarar för restaurangverksamheten vid Studium Skånegatan. Lärarna kommer att föras över till Studium vilket innebär större möjligheter till kompetensutveckling och ett ökat fokus kring kommunal vuxenutbildning.

Studium kommer hyra lokaler och service av gymnasieområde Skånegatan på motsvarande sätt som idag sker för restaurangverksamheten. Tjänsten som utbildningsledare kommer att delas mellan verksamheterna.

elever gräver

Foto: Madeleine Vincent

Publicerad den: 19 december 2017