GDPR - Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter, exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera med mera. Inom Göteborgs Stad är det varje förvaltning eller bolag som ansvarar för hur de behandlar personuppgifter.

Utbildningsförvaltningen kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla sitt uppdrag som utbildningsanordnare och myndighet. När personuppgifter kommer in till skolan eller utbildningsförvaltningen så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut. Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort).

För att Göteborgs Stad ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information så måste det finnas stöd för det i särskilda dokument. För mer information kontakta Regionarkivet. Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

Läs mer om hur Utbildningsförvaltningen behandlar dina personuppgifter.