Tillgänglighetsredogörelse för studiumgbg.se

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för studiumgbg.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på studiumgbg.se.

elever i soffa med laptops

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Tillgänglighetsredogörelse för studiumgbg.se

Studium är en del av utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda studiumgbg.se. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns på webbplatsen och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är studiumgbg.se?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

Möjlig att uppfatta

Textalternativ

 • Det finns innehåll som saknar textalternativ.

Anpassningsbart

 • Det finns brister i presentationen av information, struktur, och relationer så att den inte automatiskt kan bli tydliggjord eller finnas som text.

Urskiljbart

 • Det finns länkar där bara färgen skiljer dem från utseende i vanlig text.
 • Det kan finnas text och bild med för låg kontrast.

Navigerbart

 • Funktionen att hoppa över grupperat innehåll som upprepas på flera webbsidor finns inte.
 • Det kan finnas länkar som har samma namn, men som går till olika sidor.
 • Det kan finnas länktexter som är svåra att förstå utanför sitt sammanhang, det kan vara svårt att förstå vart länkarna leder.
 • Det kan finnas element som saknar rubriker eller etiketter.
 • Det kan finnas rubriker som inte är korrekt strukturerade.

Hjälp med input

 • Det finns formulär där fälten saknar ledtexter eller instruktioner.

Kompatibelt

 • Det kan finnas komponenter som inte automatiskt blir tydliggjorda så att de finns åtkomliga för användarprogram och hjälpmedel.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades 29 maj 2020.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att studiumgbg.se inte uppfyller lagens krav.

Lämna dina synpunkter till Studium, Göteborgs Stad

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För studiumgbg.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.