Specialpedagoger och speciallärare

Det kan finnas många skäl till att man behöver stöd för att lyckas bra med studierna. Har du till exempel läs- och skrivsvårigheter kan du få hjälp med inläst kurslitteratur, extra handledning och längre tid vid prov. Tveka inte att kontakta oss!

Viktoria Mindhammar

Viktoria Mindhammar
Specialpedagog
Område: Svenska för invandrare (sfi)
Plats: Styrmansgatan
Telefon: 0725-01 48 27
viktoria.mindhammar@educ.goteborg.se

Beatrice Sörström

Beatrice Sörström
Specialpedagog
Område: Vård & omsorg, Barnskötare
Plats: Styrmansgatan
Telefon: 0708-47 68 77
jennie.beatrice.sorstrom@educ.goteborg.se

Kristina Woxberg

Kristina Woxberg
Speciallärare
Område: Språkstödsutbildningar, Vård & Omsorg, Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
Plats: Styrmansgatan
Telefon: 072-856 60 83
kristina.woxberg@educ.goteborg.se

Lilian Thörngren

Lilian Thörngren
Speciallärare
Område: Restaurang, Bageri och konditori, Trädgård, Fordon och Transport
Plats: Skånegatan och MTG Vux
Telefon: 0703-999816
lilian.thorngren@educ.goteborg.se