Praktikcoach

När du är elev på Studium kan en coach hjälpa dig att hitta en praktikplats. Du kan göra praktik om du studerar Sfi – svenska för invandrare. Välkommen att träffa vår praktikcoach Peter!

Så här fungerar språkpraktik

Vem kan söka praktik?
Du som är elev på svenska för invandrare (sfi) och studerar på Studium har möjlighet att söka praktik. Vanlig praktik kallar vi språkpraktik.

Vilka dagar och tider gäller?
Oftast är praktiken två dagar i veckan, 6-8 timmar per dag.

Hur lång är praktiken?
Du praktiserar under 10 veckors tid.

Vilken sfi-nivå bör jag ha för att kunna få språkpraktik?
Som elev är det lämpligast att du studerar på C-D nivå för att förstå information och instruktioner på en praktikplats, och för att du skall kunna kommunicera med dina arbetskamrater.

Hur anmäler jag mitt intresse till språkpraktik?
Du anmäler dig genom att fylla i en anmälningsblankett.

Var finns anmälningsblanketten?
Blanketten för intresseanmälning om praktik kan du ladda ner här på hemsidan. Du hittar den också i studiehallen på våning 3. Du kan även fråga din lärare.

Var ska jag lämna intresseanmälan?
Intresseanmälan kan du lägga i brevlådan som finns utanför praktikcoach Peter Anderssons arbetsrum 403, våning 4, på Styrmansgatan.

Hur går processen till?
När Studiums praktikcoach Peter Andersson har fått din anmälan kontaktar han dig för ett möte där ni pratar mer om möjlighet till praktikplats.

Ni genomför sedan ett kartläggningssamtal tillsammans.

När du har fått en praktikplats är vår praktikcoach med dig vid ditt första besök och följer också upp hur du har det under din praktik.

Varför ska du praktisera?

Praktik på en arbetsplats ger dig värdefull erfarenhet där du

 • får praktisera svenska och lära dig mer om ett arbete 
 •  lär känna andra människor och bygger nätverk
 • kan få en referens eller ett intyg till ett nytt jobb.

Var kan du praktisera?

Du kan praktisera på många olika arbeten. Några exempel är:

 • Förskola
 • Butik
 • Restaurang
 • Vård
 • Kontor
 • Städning
 • Chaufför
 • Lager

Du kan också söka egen praktikplats!

Om du känner någon som arbetar på ett företag eller om du har kontakter i någon bransch där du vill arbeta kan du själv fråga om du får göra praktik.

Du får sedan stöd av vår praktikcoach för att planera praktiken.

Peter Andersson
Praktikcoach 
Område: Sfi
Plats: Styrmansgatan, rum 403

076-133 03 25
peter.andersson@educ.goteborg.se