Miljödiplomering

Studium är miljödiplomerade enligt svensk miljöbas kravstandard (4:2017) och genomgår en revision varje år.  

Stadens miljöpolicy, miljö- och klimatprogram samt avfallsplan, är gemensam för alla stadens verksamheter och Studiums verktyg för miljöarbetet. 

Studium har också tagit fram en kemikalie- och inköpsrutin samt laglista.
 
Studiums miljöplan innehåller följande mål:
  • Vi ska minska vårt eget avfall genom att implementera och följa den avfallsplan som är beslutad i Göteborgs Stad
  • Minska inköp av engångsartiklar
  • Minska inköp av kopieringspapper
  • Se över om kemikalier med riskminsknings- och utfasningsämnen som används kan bytas till miljövänligare alternativ.

Läs mer om Göteborgs Stads miljöpolicy:
Bygga, bo och leva hållbart – Göteborgs Stad (goteborg.se