Studiums fuskpolicy

Vad är fusk?

Fusk är när en elev med otillåtna hjälpmedel, eller på annat sätt, försöker vilseleda lärarens bedömning av elevens kunskaper.

Det kan till exempel handla om att man använder sin mobiltelefon på ett prov för att hitta svaret på en fråga eller att man plagierar någon annans text och använder den som sin egen. Fusk kan också vara att använda sig av artificiell intelligens (AI) på ett otillåtet sätt. 

Fusk kan leda till att du som student blir avstängd från skolan.

Studiums fuskpolicy

Studium har en policy för hur vi hanterar fusk.

Denna policy gäller för elever/deltagare som studerar på Studium.

Syftet med policyn är att informera om

  •  vad som är fusk och
  •  vad som händer om man ertappas med att fuska.

Därför är det viktigt att du som elev känner till, har läst och förstått Studiums fuskpolicy. 

Fuskpolicy