Så finansierar du dina studier

Du kan få studiemedel för att studera på komvux.

Det är Centrala Studiemedelsnämnden (CSN) som administrerar studiemedel.

Det finns krav och villkor som måste vara uppfyllda för att du ska ha rätt till studie­medel. Vissa av dem gäller din utbildning, andra gäller dig.

Studiemedel kan beviljas från och med det år som du fyller 20 år och högst till du fyller 61.

miniräknare i telefonen

Så söker du

Ansökan om studiemedel gör du på CSN – Centrala Studiemedelsnämndens – hemsida – www.csn.se. Du behöver information från skolan om vad du har för start och sluttid och antal poäng.

Behöver du hjälp?

Om du har frågor eller behöver information från skolan för att kunna ansöka om studiemedel från CSN är du välkommen att kontakta expeditionen på din skola.

Här hittar du mer information

Här hittar du information om CSN och studier på Komvux. Utförlig information om studiestöd får du av CSN.