miniräknare i telefonen

Så finansierar du dina studier

Du kan få studiemedel för att studera på komvux. Studiemedel kan beviljas från och med andra halvåret som du fyller 20 år och högst till och med det år du fyller 56 år. Du som är under 20 år kan få studiehjälp. Bidragsdelen kan du få till och med det år du fyller 56, men rätten att låna begränsas redan från det år du fyller 47. Detta innebär att antalet veckor du kan få studielån minskar successivt från det år du fyller 47.

Så söker du

Ansökan om studiemedel kan du lämna in när som helst under året, men de beviljas retroaktivt för högst fyra veckor. Du gör ansökan på CSN´s hemsida www.csn.se. Du behöver information från skolan om vad du har för start och sluttid och antal poäng. Om du är osäker vänd dig till vår expedition för att få dessa uppgifter.

Studietakt

Studiemedel beräknas per vecka för den tid du studerar. Du har rätt till studiemedel för varje hel vecka som du deltar i utbildning. Du kan få studiemedel för heltidsstudier eller för deltidsstudier på 75 eller 50 procent. Lägg ihop den totala poängen för din kurs/dina kurser och dela på antalet sammanhängande veckor du ska läsa.

20 poäng/vecka = 100 % studietakt (heltid)
15–19 poäng/vecka = 75 % studietakt
10–14 poäng/vecka = 50 % studietakt
5–9 poäng/vecka = 25 % studietakt (ej berättigad studiemedel)

Utförlig information om studiestöd får du av CSN.