Skånegatan

Vägen till Studium

Studium bildades 2002 och är en del av Utbildningsförvaltningen inom Göteborgs Stad. Innan vi antog namnet Studium har vi haft flera olika skolnamn, till exempel Västra Vuxengymnasiet och Burgårdens utbildningscentrum.

Vi drivs i kommunal regi och erbjuder vuxenutbildning på uppdrag av Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Det innebär att vi är en del av Göteborgs och Göteborgsregionens kompetensförsörjnings genom att erbjuda vuxenutbildning som leder till jobb. 

Studium har också en omfattande utbildningsverksamhet för stadsdelsförvaltningar, kommuner, företag och organisationer.

Det startade 1862

1862 började Carl Johans Församlings Elementarläroverk sin verksamhet. 1905 ändrades namnet till Västra Realskolan och 1938 omvandlades skolan till högre allmänt läroverk kallat Högre allmänna läroverket i Majorna.

Efter riksdagens beslut om kommunal skola gällde från och med läsåret 1966-67 en ny organisation och en ny läroplan för gymnasiet.

Skolans namn ändrades till Majornas gymnasium. 1966-67 inrättades den tvååriga fackskolan och läsåret 1971-72 ersattes de tre skolformerna gymnasium, fackskola och yrkesskola av en enda skolform: gymnasieskolan.

2002 antogs namnet Studium och skolan fick några år senare fler yrkesutbildningar under sitt paraply på Skånegatan; restaurang, bageri och konditori samt trädgård. Utbildning för barnskötare och sfi startade också upp på Kviberg.

From 2022 blev yrkesutbildning inom fordon- och transport en del av Studiums totala yrkesutbildningsutbud. Samtliga utbildningar på Kviberg flyttar 2023 till Styrmansgatan.   

2021-2022 genomfördes grundliga renoveringar av Studium på Styrmansgatan och då förlades undervisning till tillfälliga lokaler på Lindholmen. 

I december flyttade verksamheten tillbaka till en nyrenoverad skola. Under 2022-23 genomfördes också omfattande renoveringar av metodköken på Skånegatan och anrika Stora Katrinelunds Landeri fick bla ny fasad. 

Idag har Studium verksamhet på fyra olika skolenheter runt om i Göteborg. De kan du läsa mer om här.

gammal bild på studium