Sva – Grundläggande svenska

För dig som vill läsa svenska språket från grunden

Grundläggande svenska som andraspråk (Sva) är för dig som inte har svenska som modersmål och behöver lära dig grunderna i det svenska språket.

  • Kursstart 14 oktober 2024

Läs mer och ansök här Kursblad

Vad är grundläggande svenska (sva)?
Grundläggande svenska som andraspråk är för dig som inte har svenska som ditt förstaspråk (modersmål).

Det finns fyra nationella delkurser. För att kunna söka dessa behöver du betyg i sfi D eller ha motsvarande kunskaper. När du har läst färdigt en delkurs har du behörighet att läsa nästa delkurs. Delkurs 4 ger behörighet att läsa gymnasiekurser i svenska som andraspråk. 

Övergripande till kursplaner
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-grundlaggande/laroplan-for-vux-och-kursplaner-for-komvux-grundlaggande/kursplaner-for-komvux-pa-grundlaggande-niva

Vilka dagar och tider läser man?
Man kan läsa delkurserna heltid eller deltid. Man kan läsa på kvällstid eller dagtid. 

Du behöver planera dina studier
Oavsett vilken kurs du läser behöver du planera för egna studier utanför lektionstid.

Handledning och studiehall
På skolan får du handledning och tillfällen att träna på att använda språket i skrift och tal. I vår studiehall är du alltid välkommen. Här kan du bland annat låna dator och skönlitteratur eller annat material som du behöver i dina studier. 

Kurslitteratur
Vi använder kursboken Grundhjulet i alla delkurser. Du behöver köpa din egen kursbok.

Grundhjulet

Kommande kursstart
Kursstart 14 oktober – Fristående Gruv/Gy
Ansökningsperiod: 2024-07-24 – 2024-08-14
Kursbesked: 26 september

Ansökan
Ansökan till studier i Grundläggande svenska görs på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningens hemsida.

Hitta till skolan>
Skolan ligger i Kviberg, på Nedre Kaserngården 3-5.