Vanliga frågor och svar

Vi får många frågor varje dag, här har du de vanligaste:

Om du inte fått plats på den kurs som du har sökt vänder du dig till Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning som ansvarar för antagningen till de olika skolorna. Du når dem här: 031-368 30 00
info@arbvux.goteborg.se

Du ansöker på olika sätt beroende på vilken utbildning du ska söka. Läs mer här>

Läs mer om hur du ansöker till SFI på denna sida.

Komvux har två stora ansökningsperioder varje år. Den första är i april och då kan du söka till kurser som startar i augusti. Den andra är i oktober då kan du söka till kurser som startar i januari. En del kurser kan även starta vid andra tider. Till dessa kurser söker du drygt en månad före kursstart. På Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildnings webbplats hittar du allt du behöver veta. Gå alltid in där för att få senaste information om ansökningstider och kurser.

När varje ansökningsperiod är avslutad skickar Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning ett brev till alla sökande. Där kan du se om du blivit antagen och på vilken skola du ska börja. För kursstart i augusti skickas besked ut sista veckan i juni. För kursstart i januari skickas besked ut sista veckan i december. För övriga kursstarter skickas antagningsbesked ut en till två veckor före kursstart. Byter du adress måste du meddela detta till Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Vissa utbildningar har kontinuerligt antagning. Men det är viktigt att hålla koll på vad som gäller just för den utbildning som du är intresserad av.

 

Ange på ansökan var (hos vilken utbildningsanordnare) du vill läsa! Din vilja väger tungt. Det är Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning som beslutar.