Vanliga frågor och svar

Vi får många frågor varje dag, här har du de vanligaste:

Om du inte fått plats på den kurs som du har sökt vänder du dig till Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning som ansvarar för antagningen till de olika skolorna.

Du når dem här och du kan ringa, mejla eller besöka dem:
031-368 30 00
info@arbvux.goteborg.se
Besöksadress: Brogatan 4, Göteborg

Studium har flera skolexpeditioner där du kan få information och hjälp.

Du hittar öppettiderna för din skola här.

Du ansöker på olika sätt beroende på vilken utbildning du ska söka. Läs mer här>

Läs mer om hur du ansöker till sfi på denna sida.

Komvux har två stora ansökningsperioder varje år.

Den första är i april för kursstart i augusti.

Den andra är i oktober för kursstart i januari.

En del kurser kan även starta vid andra tider. Till dessa kurser söker du drygt en månad före kursstart.

Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildnings webbplats hittar du alla datum  för att få information om ansökningstider och kurser.

När varje ansökningsperiod är avslutad skickar Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning ett brev till alla sökande. Där kan du se om du blivit antagen och på vilken skola du ska börja. 

För kursstart i augusti skickas besked ut sista veckan i juni.

För kursstart i januari skickas besked ut sista veckan i december.

För övriga kursstarter skickas antagningsbesked ut en till två veckor före kursstart.

Byter du adress måste du meddela detta till Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Du kan önska vilken skola du ska läsa vid, det gör du i din ansökan.

Din vilja väger tungt men det är Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning som beslutar vilken skola du får studera vid.

Läs mer här om hur du söker finansiering för dina studier.