Komvux som anpassad utbildning

Vi är skolan för dig som är vuxen och behöver extra stöd! Hos oss får du chans att lära dig nya saker, helt i din egen takt. Vi har både yrkesutbildningar och enskilda kurser. Du kan söka till Komvux som anpassad utbildning om du har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.