Grundläggande nivå

Kurser på grundläggande nivå - anpassad grundskola

Anpassad utbildning på grundläggande nivå är för dig som saknar kunskaper som motsvarar anpassad grundskola. Kurserna riktar sig även till dig som inte har någon tidigare skolbakgrund. Om du har ett annat modersmål än svenska kan du läsa sfi eller svenska som andraspråk. Utbildningstiden kan variera beroende på dina förutsättningar, dina förkunskaper och dina mål med studierna.

  • Kursstart Augusti 2024
  • Sista ansökningsdag 21 maj 2024
  • Kursstart Oktober 2024
  • Sista ansökningsdag 23 augusti 2024
  • Plats Studium, Styrmansgatan 21B, Göteborg

Ansök här Kursblad

Anpassad utbildning grundläggande nivå

Anpassad utbildning på grundläggande nivå inom olika ämnesområden är för dig som saknar kunskaper som motsvarar den anpassade grundskolans ämnesområden. Kurserna riktar sig även till dig som inte har någon tidigare skolbakgrund. Utbildningstiden kan variera beroende på dina förkunskaper och dina mål med studierna.

Svenska eller Svenska som andraspråk

I kursen svenska får du träna på att tala, lyssna, läsa och skriva. Du får läsa olika texter och diskutera innehållet för att förstå vad andra uttrycker. Du får träna på att skriva ner egna tankar och idéer. Du får skriva både för hand och med hjälp av dator. Du kan söka hela kursen eller en delkurs som är mer inriktad på att bara läsa och skriva. Du som har ett annat modersmål än svenska ska välja kurserna inom svenska som andraspråk eller sfi.

– Svenska – Anmälningskod: SGRSVE7
– Svenska – läs och skriv – Anmälningskod: SGRSVEV
– Svenska som andraspråk – Anmälningskod: SGRSVA7
– Svenska som andraspråk – läs och skriv – Anmälningskod: SGRSVAV

Matematik

I kursen matematik får du träna på de fyra räknesätten och på att lösa matematiska problem. Du får träna på att förstå klockan och olika tidsbegrepp. Du får också träna på att förstå pengars värde och hur pengar kan växlas. Kursen tar även upp geometri, procenträkning, tabeller och diagram. Du kan söka hela kursen i matematik eller en delkurs som är mer inriktad på att förstå tid och pengar.

– Matematik – Anmälningskod: SGRMAT7
– Matematik – tid och pengar – Anmälningskod: SGRMATV

Engelska

I kursen engelska får du träna på att tala, läsa, skriva och förstå engelska i vardagliga situationer. Du får träna på att ställa frågor på engelska och på att svara när någon frågar dig. Kursen tar också upp hur människor lever i länder där man talar engelska. Du kan söka hela kursen i engelska eller en delkurs som är mer inriktad på att tala engelska.

– Engelska – Anmälningskod: SGRENG7
– Engelska – tala engelska – Anmälningskod: SGRENGU

Hem- och konsumentkunskap

I kursen hem- och konsumentkunskap får du träna på att planera måltider och laga mat för olika situationer. Du får lära dig att jämföra varor utifrån kvalitet och miljömärkning och att förstå sambanden mellan mat och hälsa. I kursen får du också lära dig att sköta ditt hem och beräkna kostnader för boende, mat och fritid. Du kan söka hela kursen i hem- och konsumentkunskap eller en delkurs som är mer inriktad på mat, måltider och hälsa eller hur du planerar och lagar en matlåda.

– Hem- och konsumentkunskap – Anmälningskod: SGRHEM7
– Hem- och konsumentkunskap – mat, måltid och hälsa – Anmälningskod: SGRHEMU
– Hem- och konsumentkunskap – laga din egen matlåda – Anmälningskod: SGRHEMV

Samhällskunskap

I kursen samhällskunskap får du lära dig om demokrati, politik och om grundläggande mänskliga rättigheter. Du får lära dig hur det svenska samhället fungerar och hur människor lever och arbetar i andra länder. Du kan söka hela kursen i samhällskunskap eller en delkurs som är mer inriktad på hur det är att leva i Sverige.

– Samhällskunskap – Anmälningskod: SGRSAM7
– Samhällskunskap – att leva i Sverige – Anmälningskod: SGRSAMV

Biologi

I kursen biologi får du lära dig om kroppen och hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn och droger. Du får lära dig om sexualitet, kärlek och relationer. Du får lära dig om djur och växter och om samspelen i naturen. Kursen tar också upp hur vi påverkar naturen och miljön genom hur vi väljer att leva.

I kursen biologi- friskvård är för dig som vill lära dig om kroppen, sinnena och relationer. Du lär dig om hälsa, mat, träning och avslappning. Du får testa att röra på dig på ett enkelt och roligt sätt. Vi utforskar hur människan påverkar och påverkas av naturen.

Du kan söka hela kursen i biologi eller en delkurs som är mer inriktad på djur och natur eller friskvård.

– Biologi  – Anmälningskod: SGRBIO7
– Biologi – djur och natur – Anmälningskod: SGRBIOU
– Biologi – friskvård – Anmälningskod: SGRBIOX

Geografi

I kursen geografi får du lära dig att förstå och använda världskartan och jordgloben. Du får lära dig om hur jordens olika klimat och växtzoner påverkar människan. Kursen tar också upp miljöfrågor och hur dina val i vardagen kan påverka miljön.

– Geografi – Anmälningskod: SGRGEO7

Religion

I kursen religion får du lära dig om olika religioner och viktiga livsfrågor.

– Religion – Anmälningskod: SGRREL7

Historia

I kursen historia får du lära dig om historiska personer, händelser och tidsperioder från forntid till nutid.

-Historia Anmälningskod: SGRHIS7

Fysik

I kursen fysik får du lära dig mer om fysik i vardagen och i samhället, samt om fysikens arbetssätt och metoder.

– Fysik – Anmälningskod: SGRFYS7

Kemi

I kursen kemi får du lära dig mer om kemin i vardagen och i samhället, samt om kemins arbetssätt och metoder.

– Kemi – Anmälningskod: SGRKEM7

Teknik

I kursen teknik får du lära dig om tekniska lösningar och teknisk utrustning som används i vardagen.

– Teknik – Anmälningskod: SGRTEK7

 

Anpassad utbildning kurskatalog

Läs vår katalog och följ oss på sociala medier!

Här kan du ladda ner vår KURSKATALOG.

Följ oss gärna på våra sociala kanaler! 

Niklas Helleren
Rektor
Område: Komvux som anpassad utbildning, Sfi 
Plats: Styrmansgatan
0737-29 43 98
niklas.helleren@educ.goteborg.se

Pia Randulw
Utbildningsledare
Område: Komvux som anpassad utbildning
Plats: Styrmansgatan
073-666 08 10
031-367 32 82
pia.randulv@educ.goteborg.se

Anette Kagelind

Anette Kagelind
Studie- & yrkesvägledare
Område: Barnskötare/Elev- stödassistent, Komvux som anpassad utbildning, Vård & Omsorg
Plats: Styrmansgatan
0764-95 53 93
anette.kagelind@educ.goteborg.se

Lis Engberg
Kurator
Område: Barnskötare/elev- och stödassistent, Komvux som anpassad utbildning, Sfi, Vård och Omsorg
Plats: Styrmansgatan
0738-67 06 50
lis.engberg@educ.goteborg.se