Skolledning

Ann-Sofie Johansson
Utbildningschef
031-367 31 76
ann-sofie.johansson@educ.goteborg.se

 

Ylva Larsson
Rektor och utbildningsledare
Område: Sfi 
Plats: Styrmansgatan

0725-01 48 18
ylva.larsson@educ.goteborg.se

Niklas Helleren
Rektor
Område: Komvux som anpassad utbildning, Sfi 
Plats: Styrmansgatan
0737-29 43 98
niklas.helleren@educ.goteborg.se

Anette Edström
Rektor
Område: Barnskötare, Vård och Omsorg
Plats: Styrmansgatan
0720-85 09 86
anette.edstrom@educ.goteborg.se

Katarina Larsson
Rektor
Område: Restaurang, Bageri och Konditori, Trädgård
Plats: Skånegatan
031-367 02 22
katarina.larsson@educ.goteborg.se

 

Eva Petersén

Eva Petersén
Rektor
Område: Fordon och Transport
Plats: Studium vid MTG Vux
031-367 32 20
eva.petersen@educ.goteborg.se

Utbildningsledare

Sofia Wester
Utbildningsledare
Område: Sfi dag
Skola: Styrmansgatan
070-272 78 31
sofia.wester@educ.goteborg.se

Josefine Wedel

Josefine Wedel
Utbildningsledare
Område: Sfi 
Skola: Styrmansgatan
070-251 79 53
josefine.wedel@educ.goteborg.se

Sebastian Peters
Utbildningsledare
Område: Sfi kväll
Plats: Styrmansgatan
070-461 98 16
sebastian.peters@educ.goteborg.se

Ludvig Norlander
Utbildningsledare
Område: Vård- och omsorgsutbildningar på grundläggande och avancerad nivå
Plats: Styrmansgatan
072-255 89 47
ludvig.norlander@educ.goteborg.se

Maria Tibblin Larsson
Utbildningsledare
Område: Barnskötare/elev- och stödassistent, Barnskötare med språkstöd, Vårdbiträde med språkstöd 
Plats: Styrmansgatan
072-528 12 03
maria.tibblin.larsson@educ.goteborg.se

Pia Randulw
Utbildningsledare
Område: Komvux som anpassad utbildning
Plats: Styrmansgatan
073-666 08 10
031-367 32 82
pia.randulv@educ.goteborg.se

Anna-Lena Ehrling

Anna-Lena Ehrling
Utbildningsledare
Område: Bageri och Konditori
Plats: Skånegatan
0761-41 24 83
anna-lena.ehrling@educ.goteborg.se

Malin Egnell
Utbildningsledare
Område: Restaurang
Plats: Skånegatan
0728-56 71 08
malin.egnell@educ.goteborg.se

Fredrik Måring
Utbildningsledare
Område: Trädgård
Plats: Stora Katrinelunds Landeri och Skånegatan
0728-56 54 30
fredrik.maring@educ.goteborg.se

Håkan Bjurkvist
Utbildningsledare
Område: Fordon och Transport
Plats: Studium vid MTG Vux
031-367 14 11
mtgvux@educ.goteborg.se