Kuratorer

Du är välkommen att kontakta oss när du av olika anledningar kan behöva råd och stöd i din studiesituation. Det kan också vara frågor som är personliga och som rör din livssituation. I samtal kan du få hjälp att hantera de svårigheter och bekymmer som kan uppstå under studietiden. Vi är utbildade socionomer och har tystnadsplikt.

Lis Engberg
Kurator
Område: Barnskötare/elev- och stödassistent, Komvux som anpassad utbildning, Sfi, Vård och Omsorg
Plats: Styrmansgatan
0738-67 06 50
lis.engberg@educ.goteborg.se

Elin Gustafsson
Kurator
Område: Restaurang, Bageri och Konditori, Trädgård, Fordon och Transport 
Plats: Skånegatan och MTG Vux

0765-42 23 32
elin.2.gustafsson@educ.goteborg.se