två händer mot varandra

Studieinformation

Här hittar du mycket av det som är viktigt för dig som studerar. Var ligger caféet? Finns det försäkringar? Vilka är med i elevkåren? Finns det extra stöd och hjälp att få? Nedan hittar du aktuella elevinformationshäften i PDF för dig som elev på Studium.