Våra värdeord

Engagemang

Vårt arbete kännetecknas av vårt djupa engagemang där vi jobbar från hjärtat och vill göra skillnad för elever och verksamhet.

Samarbete

Vi hjälper varandra att lyckas i våra uppdrag och delar med oss av våra kunskaper. Alla behövs och vi bemöter varandra med respekt och nyfikenhet. Vi ser till att alla inkluderas och känner arbetsglädje.

Elevfokus

Vi är lyhörda för våra elevers behov och önskemål och ger dem det stöd de behöver för att lyckas. Våra elever ska uppå målen med sina studier och vara väl förberedda för samhällets krav, vidare studier och yrkesliv.

Kompetens

Vi som personal har hög kompetens vilket resulterar i nöjda elever och uppdragsgivare. Vi utvecklar vår kompetens genom att planera, genomföra, utvärdera och förbättra.

Group of young people listening to female lecturer in FE college, woman with laptop smiling and looking at teacher