Var med och påverka!

Vi på Studium tycker det är viktigt att du som elev känner att du har möjlighet att kunna påverka och ha inflytande över skolmiljön. Därför har vi utvecklat olika sätt för dig som är elev att kunna komma med åsikter eller synpunkter om hur skolmiljön fungerar och idéer om hur den kan utvecklas.

äppelträd

Olika sätt att påverka

Beroende på vilken utbildning du läser hos oss finns det olika sätt att tycka till om och påverka skolmiljön. När du börjar din utbildning kommer du få information om hur du kan utöva ditt elevinflytande, det kan vara genom att delta på elevråd, utse elevrepresentanter eller träffa rektor för utbildningen.

 

Enkäter till dig som är student

Alla elever får minst en enkät att besvara under sin studietid. I enkäten finns det bland annat frågor om hur du trivs på skolan och ibland kan det även vara frågor om hur det tex fungerar på en specifik kurs.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningen i Göteborgs Stad gör också regelbundna elevuppföljningar och frågar hur du som elev tycker att det fungerar på Studium.

Vi på Studium gör också egna uppföljningar vilket innebär att du troligtvis även får enkät skickad från oss.

Alla enkätsvar är anonyma.

Enkätsvaren sammanställs och rektorerna tar upp detta med lärarna och övrig personal på Studium för att se vad som kan behöva förändras.

Lämna dina synpunkter till Göteborgs Stad

Har du synpunkter, beröm, klagomål eller tips till Göteborgs Stad som rör dig som student eller dina studier?

Då har du möjlighet att tala om vad du tycker. Du kan välja att vara helt anonym om du vill.