Våra studiehallar

På Studium på Styrmansgatan  finns det en studiehall där du kan använda dator, skriva ut arbeten, hitta referenslitteratur och annat studiematerial. Här kan du också arbeta med läxor och läsa tidningar. Personal finns på plats och du kan få stöd, service och enkel handledning. På Skånegatan finns studiehallen i restaurangen på förmiddagar. Där kan du låna en dator och studera. 

Studiehallen Styrmansgatan

Handledare studiehallar

Iskender Garis
Handledare 
Område: Studiehallen
Plats: Styrmansgatan
iskender.garis@educ.goteborg.se

Eija Partanen
Handledare 
Område: Studiehallen
Plats: Styrmansgatan
E-post: eija.partanen@educ.goteborg.se

Monica Öhrn

Monica Öhrn
Husfru
Område: Restaurang, Bageri och konditori
Plats: Skånegatan
Telefon: 031-367 02 50
monica.ohrn@educ.goteborg.se