Är det dags att läsa in gymnasiet eller gå en yrkesutbildning?

På Studium finns många möjligheter!

Vi erbjuder:

 

 • Sfi – Svenska för invandrare

 

 • Kombinationsutbildningar – yrkesutbildning i kombination språkstöd
  – Yrkesutbildning i kombination med Sfi (Svenska för invandrare)
  – Yrkesutbildning i kombination med Sva (Svenska som andraspråk)

 

 • Utbildning för vuxna med särskilda behov (Lärvux)
  Du kan läsa kurser på:
  – Träningsnivå
  – Fristående kurser på grundläggande nivå
  – Fristående kurs på gymnasial nivå samt
  – Yrkesutbildningar