Mekaniker yrkesfordon elektrifiering

Gymnasial vuxenutbildning, kurspaket 26-27 veckor

Är du utbildad mekaniker för yrkesfordon och vill komplettera med kunskap inom el- och hybridfordon samtidigt som du arbetar? Då är den här utbildningen något för dig som vill rusta dig för uppdrag inom el- och hybridfordon såsom lastbilar, bussar, och hybrida maskiner.

  • Kursstart 2 april 2024
  • Anmälningsperiod 10-30 januari 2024
  • Plats Studium Vuxenutbildning på MTG (Motorbranschens Tekniska Gymnasium), Otto Elanders Gata 4, Västra Frölunda, Göteborg.
  • Kurslängd 26-27 veckor
  • Kurstider Heltid kl 8-16

Ansök här Kursblad

Kursstart 2 april 2024
Riktigt bra utbildning, teori och praktik för att jobba med el- och hybridfordon!
Ramin, tidigare elev

Arbetsmarknad

Det finns ett behov av utbildade mekaniker yrkesfordon med rätt kompetens för dagens moderna fordon.

Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara elfordonstillverkare, verkstäder och bärgningsföretag. Utbildningen ska också kunna rusta dig som redan har en anställning som mekaniker yrkesfordon och som vill bredda din kompetens.

Praktik/APL

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL)  i utbildningen. APL innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL-plats.

Det är skolan som beslutar vilken APL-plats du ska vara på. Minst 15% av studierna genomförs på praktik/APL.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning. För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

1. Svenska eller svenska som andraspråk
2.Engelska
3.Matematik

Dessutom behöver du ha:

4.Arbetat inom branschen som mekaniker yrkesfordon
motsvarande 100 % under ett år.

Du behöver bifoga arbetsgivarintyg med tydliga start- och
slutdatum samt omfattning i procent. Arbetsgivarintyget ska
vara daterat och signerat av arbetsgivaren eller
löneadministratör på företaget.

eller

5.Godkända betyg i följande kurser på gymnasial nivå från
Fordonsprogrammet eller motsvarande:

-Verktygs- och materialhantering
-Maskin- och lastbilsintroduktion
-Lastbilar och utrustning
-Reparation av lastbilar och mobila maskiner
-Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik
-Komfortsystem
-Verktygs- och materialhantering

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver
du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Utbildningslokaler

Studium vid Motorbranschens Tekniska Gymnasium (MTG), Otto Elanders Gata 4, Västra Frölunda, Göteborg.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka skolan och träffa lärare och elever för att ställa frågor om utbildningen. Kontakta oss på mtgvux@educ.goteborg.se.

Kostnader

Kostnader för arbetskläder och kurslitteratur cirka 2000 kronor.