Ämnesområden

För dig som saknar kunskaper som motsvarar den anpassade grundskolans ämnesområden.

Anpassad utbildning på grundläggande nivå inom olika ämnesområden är för dig som saknar kunskaper som motsvarar den anpassade grundskolans ämnesområden. Kurserna riktar sig även till dig som inte har någon tidigare skolbakgrund. Utbildningstiden kan variera beroende på dina förkunskaper och dina mål med studierna.

  • Kursstart Augusti 2024
  • Sista ansökningsdag 21 maj 2024
  • Kursstart Oktober 2024
  • Sista ansökningsdag 23 augusti 2024
  • Plats Studium, Styrmansgatan 21B, Göteborg

Ansök här Kursblad

Anpassad utbildning – Ämnesområden

Anpassad utbildning på grundläggande nivå inom olika ämnesområden är för dig som saknar kunskaper som motsvarar den anpassade grundskolans ämnesområden. Kurserna riktar sig även till dig som inte har någon tidigare skolbakgrund. Utbildningstiden kan variera beroende på dina förkunskaper och dina mål med studierna.

Språk och kommunikation

I kursen språk och kommunikation får du träna på hur du samspelar och samtalar med andra människor. Du får träna på att uttrycka tankar och känslor med kroppsspråk, tecken eller tal. I kursen får du också träna på att känna igen ordbilder, skriva för hand eller på dator. Du kan söka hela kursen Språk och kommunikation eller en delkurs som är mer inriktad mot att läsa och skriva.

Delkurser
– Språk och kommunikation – Anmälningskod: SGRSPR7
– Läsa och skriva – Anmälningskod: SGRSPRV

Individ och samhälle

I kursen individ och samhälle får du träna på att laga mat, tvätta, sköta ditt hem och hantera dina pengar. Du får också lära dig om samband mellan mat och hälsa och hur återvinning fungerar. I kurser får du även veta mer om regler och lagar i samhället och om demokrati. Du kan söka hela kursen individ och samhälle eller en delkurs som är mer riktad mot mat, måltid eller hälsa.

– Individ och samhälle – Anmälningskod: SGRIND7
– Mat, måltid och hälsa – Anmälningskod: SGRINDU

Natur och miljö

I kursen natur och miljö får du lära dig om djur, natur och om återkommande mönster i naturen, till exempel årstider och vädertyper. Du får lära dig olika tidsbegrepp och träna på att förstå klockan. Du får lära dig hur vardagliga tekniska föremål fungerar och matematik i praktiska situationer. I kursen får du också veta mer om kroppen, kärlek, relationer och sexualitet. Du kan söka hela kursen natur och miljö eller en kortare delkurs inom olika områden.

– Natur och miljö – Anmälningskod: SGRNAT7
– Djur och natur – Anmälningskod: SGRNATX

Anpassad utbildning kurskatalog

Läs vår katalog och följ oss på sociala medier!

Här kan du ladda ner vår KURSKATALOG.

Följ oss gärna på våra sociala kanaler! 

Niklas Helleren
Rektor
Område: Komvux som anpassad utbildning, Sfi 
Plats: Styrmansgatan
0737-29 43 98
niklas.helleren@educ.goteborg.se

Pia Randulw
Utbildningsledare
Område: Komvux som anpassad utbildning
Plats: Styrmansgatan
073-666 08 10
031-367 32 82
pia.randulv@educ.goteborg.se

Anette Kagelind

Anette Kagelind
Studie- & yrkesvägledare
Område: Barnskötare/Elev- stödassistent, Komvux som anpassad utbildning, Vård & Omsorg
Plats: Styrmansgatan
0764-95 53 93
anette.kagelind@educ.goteborg.se

Lis Engberg
Kurator
Område: Barnskötare/elev- och stödassistent, Komvux som anpassad utbildning, Sfi, Vård och Omsorg
Plats: Styrmansgatan
0738-67 06 50
lis.engberg@educ.goteborg.se